פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[838525] קישור מאגר חקיקה
{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס״ח–2007}}
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:מאגר|2000092}} {{ח:תיבה|ס״ח תשס״ח, 101|חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300096.pdf}}.