סוטה יב ב: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 6 בתים ,  לפני 4 שנים
מ
←‏רש"י: טוב יותר
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (←‏רש"י: קישורים פנימיים לתלמוד באמצעות AWB)
מ (←‏רש"י: טוב יותר)
'''שירה על הים''' - בכ"א בניסן נאמרה כדתניא בסדר עולם מרעמסס לסוכות ומסוכות לאיתם ומאיתם לפני פי החירות הרי ג' ברביעי ויוגד למלך מצרים כי ברח העם חמישי וששי רדפו מצרים אור שביעי ירדו לים שנאמר ויאר את הלילה לשחרית אמרו שירה ויום שביעי היה ויו"ט אחרון של פסח היה:
 
'''דאמר מר בשבעה באדר מת משה''' - בפ"ק ד[[קידושיןדקידושין לח א{{הפניה-גמ|קידושין (דף |לח.)]]|א}} ילפינן לה מקראי דכתיב ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלשים יום וכתיב משה עבדי מת ועתה קום עבור וכתיב כי בעוד שלשת ימים אתם עוברים את הירדן וגו' וכתיב והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון צא מהן ל"ג למפרע תמצא שבשבעה באדר מת משה ומנין שבשבעה באדר נולד שנאמר ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וגו' מה ת"ל היום היום מלאו ימי ושנותי שלשה ירחי. היו והן ג' חדשים שהצפינתו:
 
'''רובו של ראשון''' - לא חסר אלא ז' ימים ורובו של ג' דהיינו ניסן ואמצעי שלם אדר השני שלם:
'''מאי שנא מן העבריות''' - דקאמרה לה מכלל דמצריות לא ניחא לה:
 
'''דבר טמא''' - זו שאכילתה דברים טמאים והתינוק טועם בחלבה כל מה שתאכל כדאמרי' ב[[יומאביומא עה ב{{הפניה-גמ|יומא (דף |עה:)]]|ב}} גבי לשד השמן:
 
'''את מי יורה דעה''' - למי לימד הקב"ה תורה למי שגמל והפריש עצמו מחלב טמא ונעתק מן השדים הטמאים כמו ויעתק משם ([[בראשית יב]]):