פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[798105]
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי {{ח:חיצוני|פקודת סדרי השלטון והמשפט#סעיף 3|סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948}}, החליטה הממשלה לחלק את שטח המדינה לששת מחוזות אלה:
{{ח:תת|(א)}} מחוז ירושלים, כולל נפת ירושלים; מרכזו ירושלים.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:תת|(ב)}} מחוז הצפון, כולל נפות צפת, כנרת, יזרעאל, עכו ורמת הגולן; מרכזו נצרת.
{{ח:תת|(ג)}} מחוז חיפה, כולל נפות חיפה וחדרה; מרכזו חיפה.
{{ח:תת|(ד)}} מחוז המרכז, כולל נפות השרון, פתח תקוה, רמלה ורחובות; מרכזו רמלה.
{{ח:תת|(ה)}} מחוז תל־אביב, כולל נפת תל אביב־יפו; מרכזו תל אביב־יפו.
{{ח:תת|(ו)}} מחוז הדרום, כולל נפות אשקלון ובאר־שבע; מרכזו באר־שבע.
{{ח:ת}} גבולות הנפות מתוארים {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס״ד}}