פתיחת התפריט הראשי

שינויים

היה כתוב יהושע פה ושם
{{בעבודה}}
{{כותרת למקראות גדולות|מגילת קהלת|}}
 
'''פרקי הספר:''' [[#פרק א|א]] | [[#פרק ב|ב]] | [[#פרק ג|ג]] | [[#פרק ד|ד]] | [[#פרק ה|ה]] | [[#פרק ו|ו]] | [[#פרק ז|ז]] | [[#פרק ח|ח]] | [[#פרק ט|ט]] | [[#פרק י|י]] | [[#פרק יא|יא]] | [[#פרק יב|יב]]
[[מ"ג קהלת ד ב|ב]] |
[[מ"ג קהלת ד ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ד כד|כד]]
===פרק ה===
[[מ"ג יהושעקהלת ה א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ה טו|טו]]
===פרק ו===
[[מ"ג יהושעקהלת ו א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כד|כד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כה|כה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כו|כו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ו כז|כז]]
===פרק ז===
[[מ"ג יהושעקהלת ז א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כד|כד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כה|כה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ז כו|כו]]
===פרק ח===
[[מ"ג יהושעקהלת ח א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כד|כד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כה|כה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כו|כו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כז|כז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כח|כח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח כט|כט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח ל|ל]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח לא|לא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח לב|לב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח לג|לג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח לד|לד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ח לה|לה]]
===פרק ט===
[[מ"ג יהושעקהלת ט א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כד|כד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כה|כה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כו|כו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת ט כז|כז]]
===פרק י===
[[מ"ג יהושעקהלת י א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כד|כד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כה|כה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כו|כו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כז|כז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כח|כח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י כט|כט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י ל|ל]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לא|לא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לב|לב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לג|לג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לד|לד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לה|לה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לו|לו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לז|לז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לח|לח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י לט|לט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י מ|מ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י מא|מא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י מב|מב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת י מג|מג]]
===פרק יא===
[[מ"ג יהושעקהלת יא א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יא כג|כג]]
===פרק יב===
[[מ"ג יהושעקהלת יב א|א]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ב|ב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ג|ג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ד|ד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ה|ה]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ו|ו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ז|ז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ח|ח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב ט|ט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב י|י]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יא|יא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יב|יב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יג|יג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יד|יד]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב טו|טו]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב טז|טז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יז|יז]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יח|יח]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב יט|יט]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב כ|כ]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב כא|כא]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב כב|כב]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב כג|כג]] |
[[מ"ג יהושעקהלת יב כד|כד]]
 
==מגילת קהלת==
{{מקראות גדולות מהדורות הספר|ספר יהושעקהלת}}
 
==מפרשי מגילת קהלת==
{{מקראות גדולות מהדורות המפרשים|מגילת קהלת}}
*[[תרגום יונתן על מגילת קהלת]]
*[[רש"י על מגילת קהלת]]
*[[רבי יוסף קרא על מגילת קהלת]]
*[[אבן עזרא על מגילת קהלת]]
*[[רד"ק על מגילת קהלת]]
*[[רלב"ג על מגילת קהלת]]
*[[אברבנאל על מגילת קהלת]]
*[[מצודת דוד על מגילת קהלת]]
*[[מצודת ציון על מגילת קהלת]]
*[[מלבי"ם על מגילת קהלת]]
 
{{ניווט מקראות גדולות}}