פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 327 בתים ,  לפני שנה
אין תקציר עריכה
{{כותרת לעמוד בגמרא נדרים|נדרים|לד|ב|לד א|לה א}}
<קטע התחלה=ג/>אמר רבא היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדש נטלה לאוכלה מעל לפי כולה להורישה לבניו מעל לפי טובת הנאה שבה בעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו כי איתיה ברשותיה הוא דאסור או דלמא עליך אמר ליה עילויה שויתיה הקדש אמר ליה פשיטא דאף על גב דיהבה ליה במתנה אסור אלא ככרי עליך לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאי גנבה מיניה מיגנב אמר ליה לא לאפוקי דאי אזמניה עלה<קטע סוף=ג/>
</div>
 
<div class='gmara_rashi'>
==רש"י==
<קטע התחלה=ר/>
{{להשלים}}
<קטע סוף=ר/>
</div>
 
<div class='gmara_ran'>
==ר"ן==
<קטע התחלה=רן/>
{{להשלים}}
<קטע סוף=רן/>
 
<div class='gmara_tosfot'>
==תוספות==
<קטע התחלה=ת/>
{{להשלים}}
<קטע סוף=ת/>
</div>
</div>