פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[774565] כניסה לתוקף
 
{{ח:סעיף|35א|דין משמעתי|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(החל מיום 01/04/2017):}}
{{ח:ת}} עובד המדינה המפר את חובתו לפי {{ח:פנימי|סעיף 35|סעיף 35}} עובר עבירת משמעת.
 
{{ח:סעיף|35ב|שמירת סודיות של הצהרה על רכוש|תיקון: תשע״ז}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(החל מיום 01/04/2017):}}
{{ח:תת|א}} נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיכו לכך ישמור בסוד את ההצהרות על רכוש, לא יגלה כל פרט מהן ולא יעשה בהן כל שימוש אלא בהסכמתו או לפי בקשתו של עובד המדינה ובהסכמת מי שהמידע הוא עליו.
{{ח:תת|ב}} על אף האמור בסעיף קטן (א) –