פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 10 בתים ,  לפני שנתיים
מ
אין תקציר עריכה
{{כותרת לעמוד בגמרא נדרים|נדרים|עח|ב|עח א|עט א}}
<קטע התחלה=ג/>מועדי ה' צריכין קידוש ב"ד שבת בראשית אין צריכה קידוש ב"ד מועדי ה' צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפי' בית דין הדיוטות והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה א"ר חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד י' ימים מתיב רבא אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושתק או ששמע והפר ומת בו ביום אבל שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום של אחריו אין יכול להפר מאי לאו בשותק על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם<קטע סוף=ג/>
</div>
<div class='gmara_rashi'>
==רש"י==
<קטע התחלה=ר/>'''צריכין קידוש''' - דכתיב ([[ויקרא כג]]) אשר תקראו אותם במועדם:
 
'''שבת בראשית אין צריכה קידוש''' - דחיילא וקדשה מאליה: