נדרים לד א: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,454 בתים ,  לפני 5 שנים
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(Nahum העביר את הדף נדרים לד א לשם ביאור:נדרים לד א - מעומד)
 
אין תקציר עריכה
#הפניה*למהדורה עם המפרשים ראו בינתיים: '''[[ביאור:נדרים לד א - מעומד]]'''
{{כותרת לעמוד בגמרא נדרים|נדרים|לד|א|לג ב|לד ב}}
<קטע התחלה=ג/>תנן מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא למאן דאמר אפילו בשנכסי בעל אבידה אסורים על מחזיר נמי מהדר היינו דקתני מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש אלא למאן דאמר כשנכסי בעל אבידה אסורים על מחזיר לא מהדר אמאי תפול הנאה להקדש אחדא קתני איכא דמתני לה בהאי לישנא פליגי בה רבי אמי ורבי אסי חד אמר לא שנו אלא בשנכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר ומשום פרוטה דרב יוסף לא שכיח אבל נכסי מחזיר אסורים על בעל אבדה לא מהדר ליה משום דקא מהני ליה וחד אמר אפילו נכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה מותר דכי מהדר ליה מידי דנפשיה קמהדר ליה תנן מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא למאן דאמר אפילו בשנכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה מהדר היינו דמתרץ מקום אלא למאן דאמר בשנכסי מחזיר אסורין ולא מהדר היכי מתרץ מקום קשיא<קטע סוף=ג/>
</div>