פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[669718] הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|י"פי״פ תשי"זתשי״ז, 761|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשי"טתשי״ט, 139|הודעה}}; {{ח:תיבה|תש"ךתש״ך, 26|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשכ"זתשכ״ז, 861|הודעה}}; {{ח:תיבה|ק"תק״ת תשכ"זתשכ״ז, 2690|צו סדרי השלטון והמשפט (מס'מס׳ 1), תשכ"ז-1967תשכ״ז–1967}}; {{ח:תיבה|י"פי״פ תשכ"זתשכ״ז, 1737|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשל"התשל״ה, 1318|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשמ"בתשמ״ב, 664|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשמ"ותשמ״ו, 2664|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשנ"בתשנ״ב, 1274|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשנ"גתשנ״ג, 1866|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשנ"דתשנ״ד, 3130|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשס"בתשס״ב, 760|הודעה}}; {{ח:תיבה|תשס"דתשס״ד, 3308|הודעה}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי {{ח:חיצוני|פקודת סדרי השלטון והמשפט#סעיף 3|סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948תש״ח–1948}}, החליטה הממשלה לחלק את שטח המדינה לששת מחוזות אלה:
{{ח:תת|א}} מחוז ירושלים, כולל נפת ירושלים; מרכזו ירושלים.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשמ"בתשמ״ב}}
{{ח:תת|ב}} מחוז הצפון, כולל נפות צפת, כנרת, יזרעאל, עכו ורמת הגולן; מרכזו נצרת.
{{ח:תת|ג}} מחוז חיפה, כולל נפות חיפה וחדרה; מרכזו חיפה.
{{ח:תת|ד}} מחוז המרכז, כולל נפות השרון, פתח תקוה, רמלה ורחובות; מרכזו רמלה.
{{ח:תת|ה}} מחוז תל-אביבתל־אביב, כולל נפת תל אביב-יפואביב־יפו; מרכזו תל אביב-יפואביב־יפו.
{{ח:תת|ו}} מחוז הדרום, כולל נפות אשקלון ובאר-שבעובאר־שבע; מרכזו באר-שבעבאר־שבע.
{{ח:ת}} גבולות הנפות מתוארים {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} בהודעה זו, "תחום"”תחום“ לענין תחום רשות מקומית, משמעו תחום רשות מקומית, כפי שישתנה מזמן לזמן.
{{ח:ת}} ההודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 286, תשי"גתשי״ג, עמ'עמ׳ 879 – בטלה.
 
{{ח:קטע3|תוספת|תוספת: גבולות הנפות לפי גושי רישום קרקעות}}
 
{{ח:קטע4||נפת ירושלים|תיקון: תשכ"ז-2תשכ״ז־2}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשנ"בתשנ״ב, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בפינה הצפונית מערבית של תחום המועצה האזורית מטה יהודה, בכיוון מזרחי כללי לאורך גבולה הדרומי של המועצה האזורית נחל שורק עד נקודת המפגש עם תחום המועצה האזורית גזר ומשם בכיוון מזרחי כללי לאורך גבולה המזרחי של המועצה האזורית גזר עד נקודת הציון במפגש בין קו אורך 192545 וקו רוחב 638553, משם לאורך גבולה הצפוני של המועצה האזורית מטה יהודה עד נקודת הציון במפגש בין קו אורך 193104 וקו רוחב 638862, משם לאורך תחום שיפוטה של המועצה האזורית גזר עד נקודת הציון במפגש בין קו אורך 195987 וקו רוחב 640046, ומשם בכיוון כללי לאורך גבולה הצפוני של המועצה האזורית מטה יהודה עד גבול שטח המדינה (להלן – השטח) ומשם לאורך גבול השטח עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של תחום עיריית ירושלים.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבול השטח עד הפינה הדרומית ביותר של תחום עיריית ירושלים.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי ודרומי-מערביודרומי־מערבי לאורך גבול השטח עד הפינה הדרומית ביותר של תחום המועצה האזורית מטה יהודה.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון כללי צפונה לאורך הגבול המערבי של תחום המועצה האזורית מטה יהודה עד נקודת המוצא.
 
 
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בפינה הצפונית ביותר של תחום המועצה המקומית מטולה מזרחה לאורך גבול השטח עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של תחום המועצה האזורית הגליל העליון.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבול השטח עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של תחום המועצה האזורית עמק-הירדןעמק־הירדן.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולה הצפוני של תחום המועצה האזורית עמק הירדן, גבולותיהם הדרומיים של הגושים 13617, 13616, 13615 וגבולה הדרומי של המועצה האזורית מרום-הגלילמרום־הגליל עד הפינה הדרומית-מערביתהדרומית־מערבית של תחומה.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך גבולה המערבי של תחום המועצה האזורית מרום-הגלילמרום־הגליל, כולל את הכפר ואדמות גוש-חלבגוש־חלב (ג'ישג׳יש) עד גבול השטח, משם צפונה לאורך גבול השטח עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת כנרת}}
 
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בפינה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של הגוש 15555 מזרחה לאורך גבולותיהם הצפוניים של הגושים 15555, 15556 וגבולה הדרומי של נפת צפת עד גבול השטח.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבול השטח עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של תחום המועצה האזורית בית-שאןבית־שאן.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם מערבה לאורך הגבולות הדרומיים של תחומי המועצות האזוריות עמק-הירדןעמק־הירדן, הגליל התחתון והמועצה המקומית כפר-תבורכפר־תבור עד הפינה הדרומית-מערביתהדרומית־מערבית של כפר-תבורכפר־תבור.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך הגבולות המערביים של המועצה המקומית כפר-תבורכפר־תבור והמועצה האזורית הגליל התחתון עד גבול הגוש 15144, משם לאורך גבולותיהם המערביים של הגושים 15144, 15143, 16623, וגבולותיהם הצפוניים של הגושים 16623, 16622, גבולותיהם המערביים של הגושים 16621, 16644, 16615, 16614, 15217, 15413, 15414, הגבול הדרומי והמערבי של הגוש 15413, גבולו המערבי של הגוש 15412, הגבול הדרומי והמערבי של הגוש 15410, גבולותיהם המערביים של הגושים 15403, 15404, 15428, לאורך הגבול המערבי של תחום המועצה המקומית מע'רמע׳ר, גבולותיהם המערביים של הגושים 15559, 15555 עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת יזרעאל}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשנ"בתשנ״ב, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בנקודת ציון במפגש קו אורך 215325 עם קו רוחב 741942, בכיוון מזרחי כללי לאורך גבולותיהם הדרומיים של הגושים 10352, 10370, 10330, גבולותיהם המערביים והדרומיים של הגושים 10317, 10341, 10342, וגבולו הדרומי של הגוש 10488, הגבול המערבי והצפוני של הגוש 17580 עד גבול הגוש 17578, משם לאורך גבולותיהם המערביים של הגושים 17578, 17654, 17647, 17648, 17652, לאורך גבולותיהם הצפוניים של הגושים 17652, 17651, 17635, 17634, 17633, 17660, 17629, 17476, 17480, 17481, 16601, גבולו המערבי והצפוני של הגוש 17544, גבולו הצפוני של הגוש 17543 עד גבול הגוש 17542, גבולו המערבי של הגוש 17542, גבולו המערבי, הצפוני והמזרחי של הגוש 17538, גבולותיהם הדרומיים של הגושים 17539 ו-17540ו־17540, וגבולו הצפוני של הגוש 17349 עד גבולה המערבי של נפת כנרת, משם בכיוון דרומי-מזרחידרומי־מזרחי כללי לאורך גבולה המערבי והדרומי של נפת כנרת עד גבול השטח.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבול השטח עד הפינה הדרומית-מזרחיתהדרומית־מזרחית של תחום המועצה האזורית בית שאן.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבול השטח עד תחום המועצה האזורית מגידו, משם לאורך גבולה הדרומי של מגידו עד נקודת המפגש עם תחום המועצה המקומית מעלה עירון ליד היישוב מושירפה, משם לאורך גבול שיפוט של המועצה המקומית מעלה עירון עד המפגש עם תחום המועצה האזורית מגידו מדרום ליישוב מושירפה, משם בכיוון כללי דרומה לאורך גבול שיפוטה של המועצה האזורית מגידו עד נקודת המפגש עם תחום שיפוטה של עיריית אום אל פחם, משם לאורך גבול שיפוטה של עיריית אום אל פחם עד הנקודה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של גבול שיפוטה של עיריית אום אל פחם, ומשם לאורך גבול שיפוטה של המועצה האזורית מגידו עד נקודת המפגש עם גבול שיפוטה של המועצה האזורית מנשה, משם לאורך גבול שיפוטה של המועצה האזורית מנשה עד לנקודת ציון במפגש קו אורך 206143 עם קו רוחב 717079.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשנ"דתשנ״ד, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך גבולה המערבי של המועצה האזורית מגידו עד נקודת ציון במפגש קו אורך 205038 עם קו רוחב 724604, משם לאורך גבולה המזרחי של המועצה האזורית חוף הכרמל עד נקודת ציון במפגש קו אורך 205305 עם קו רוחב 726682, משם לאורך גבולה המערבי של המועצה האזורית מגידו עד נקודת המפגש עם תחום המועצה המקומית יקנעם עילית, משם לאורך גבולה הצפוני של המועצה המקומית יקנעם עילית עד נקודת המפגש עם גבול השיפוט של המועצה האזורית מגידו, משם לאורך תחום השיפוט של המועצה האזורית מגידו עד נקודת המפגש עם המועצה האזורית עמק יזרעאל, משם בכיוון כללי צפוני לאורך גבולה המערבי של המועצה האזורית עמק יזרעאל עד נקודת המפגש עם המועצה המקומית קרית טבעון ומשם לאורך גבולה המזרחי של המועצה המקומית קרית טבעון עד נקודת המפגש עם המועצה המקומית בסמת טבעון ומשם לאורך גבולה הדרומי והמערבי של המועצה המקומית בסמת טבעון עד נקודת המפגש עם המועצה האזורית עמק יזרעאל, משם צפונה לאורך תחומו המערבי של עמק יזרעאל עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת עכו|תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
 
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם קו ניצב לשפת ים התיכון היוצא מראש-הנקרהמראש־הנקרה, מזרחה לאורך הקו הניצב האמור עד שפת הים, משם מזרחה לאורך גבול השטח עד הפינה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של תחום המועצה האזורית מרום הגליל.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבולותיהם המערביים של הנפות צפת וכנרת עד גבול נפת יזרעאל.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם מערבה לאורך הגבול הצפוני של נפת יזרעאל עד הפינה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של נפת יזרעאל, משם צפונה לאורך גבולה המערבי של המועצה האזורית עמק יזרעאל עד נקודת המפגש עם תחום עיריית שפרעם ומשם לאורך גבולה המערבי של עיריית שפרעם עד נקודת המפגש עם המועצה האזורית מטה אשר, ומשם בכיוון צפוני-מערביצפוני־מערבי כללי לאורך גבולה של המועצה האזורית מטה אשר עד נקודת המפגש עם תחום עיריית עכו ומשם לאורך גבולה הדרומי של עיריית עכו עד שפת הים התיכון, משם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם צפונה לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת רמת הגולן|תיקון: תשמ"בתשמ״ב}}
 
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''גבולות:''' כפי שצויינו במפה {{ח:חיצוני|חוק רמת הגולן#תוספת|שבתוספת לחוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981התשמ״ב–1981}}.
 
{{ח:קטע4||נפת חיפה}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''צפון-מזרחצפון־מזרח:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם קו ניצב לשפת ים התיכון היוצא מהפינה הדרומית-מערביתהדרומית־מערבית של תחום עירית עכו, מזרחה לאורך הקו הניצב האמור עד שפת הים, משם בכיוון מזרחי-דרומימזרחי־דרומי לאורך גבולה הדרומי של נפת עכו עד גבול נפת יזרעאל, משם דרומה לאורך גבולה המערבי של נפת יזרעאל עד גבול תחום המועצה האזורית מגידו.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם מערבה לאורך הגבול של תחום המועצה האזורית מגידו עד הפינה הדרומית-מערביתהדרומית־מערבית של גוש 11828.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך גבולותיהם המערביים של גושים 11828, 11821, 11820, 11819, לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושים 11512, 11513, לאורך גבולותיהם המערביים של גושים 11513, 11515, 11516, לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושים 11734, 11735, לאורך גבולותיהם המערביים של גושים 11735, 11736, עד גבול המועצה האזורית חוף-הכרמלחוף־הכרמל, משם לאורך גבולו המזרחי והצפוני של תחום המועצה האזורית חוף-הכרמלחוף־הכרמל עד שפת הים התיכון, משם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין, משם צפונה לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת חדרה}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''צפון-מזרחצפון־מזרח:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם קו ניצב לשפת ים-התיכוןים־התיכון היוצא מהפינה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של תחום המועצה האזורית חוף-הכרמלחוף־הכרמל, מזרחה לאורך הקו הניצב האמור עד שפת הים, משם מזרחה לאורך גבולה המערבי של נפת חיפה עד גבול נפת יזרעאל, משם לאורך גבולה המערבי והדרומי של נפת יזרעאל עד גבול השטח.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשי"טתשי״ט, תשכ"זתשכ״ז, תשס"בתשס״ב, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון דרומי-מערבידרומי־מערבי כללי לאורך גבול השטח עד נקודת המפגש עם המועצה המקומית זמר ומשם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולה הדרומי של המועצה האזורית מנשה עד נקודת המפגש עם תחום עיריית חדרה ומשם לאורך גבולה הצפוני של המועצה האזורית עמק חפר עד נקודת המפגש עם תחום המועצה המקומית אליכין ומשם לאורך גבולה הצפוני והמערבי של המועצה המקומית אליכין עד נקודת המפגש עם תחום המועצה האזורית עמק חפר ומשם לאורך גבולה הצפוני של המועצה האזורית עמק חפר עד שפת הים התיכון, ומשם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם צפונה לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת השרון}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשנ"גתשנ״ג, תשס"בתשס״ב, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם קו ניצב לשפת הים התיכון היוצא מהפינה הדרומית-מערביתהדרומית־מערבית של נפת חדרה, מזרחה לאורך הקו הניצב האמור עד שפת הים, משם בכיוון מזרחי לאורך גבולה הדרומי של נפת חדרה עד גבול השטח.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבול השטח עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של המועצה האזורית דרום השרון.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולו הצפוני של תחום המועצה האזורית דרום השרון עד נקודת המפגש עם תחום המועצה האזורית חוף השרון, משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולה המזרחי והדרומי של המועצה האזורית חוף השרון עד שפת הים התיכון, ומשם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם צפונה לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת פתח-תקוהפתח־תקוה}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא במפגש תחומי עיריית רעננה, המועצה המקומית כפר שמריהו והמועצה האזורית חוף השרון בכיוון מזרחי כללי לאורך גבולה הדרומי של נפת השרון עד גבול השטח.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם לאורך גבול השטח עד נקודת טריאנגולציה 632‎-H.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם מערבה בקו ישר עד הפינה הצפונית של הגוש 4609, משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולו המזרחי של הגוש 4609, גבולו הצפוני והמערבי של הגוש 4619, גבולותיהם הדרומיים של הגושים 4618, 4615, 4614, גבולו המזרחי של הגוש 4118, גבולותיהם הדרומיים של הגושים 4117, 4112,
גבולו המזרחי, הצפוני והמערבי של הגוש 4113 עד גבול תחום המועצה המקומית מחנה-ישראלמחנה־ישראל, משם מערבה לאורך גבולה הצפוני של המועצה המקומית מחנה-ישראלמחנה־ישראל עד הפינה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של תחומה, משם בכיוון צפוני לאורך גבולה המזרחי של חלקה 99 בגוש 6707 ולאורך הגבול המזרחי של הגוש 6708 עד פינתו הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית, משם מערבה לאורך גבולותיהם הצפוניים של הגושים 6708, 6700, גבולו הדרומי-מערביהדרומי־מערבי של הגוש 6699, גבולותיהם הדרומיים של הגושים 6698, 6479 עד גבול תחום עיריית אור יהודה.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשנ"בתשנ״ב, תשנ"גתשנ״ג, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך הגבול המזרחי של תחום עיריית אור יהודה עד המפגש עם תחום המועצה המקומית נוה אפרים-מונוסוןאפרים־מונוסון, משם לאורך גבולו המערבי של תחום המועצה המקומית נוה אפרים-מונוסוןאפרים־מונוסון עד המפגש עם תחום המועצה האזורית דרום השרון, משם לאורך גבולה הצפוני של עיריית אור יהודה עד המפגש עם תחום המועצה המקומית סביון, משם לאורך תחומה הדרומי והמערבי של המועצה המקומית סביון עד המפגש עם המועצה המקומית גני תקוה, משם לאורך גבולה המזרחי והצפוני של עיריית קרית אונו עד נקודת המפגש עם המועצה האזורית אפעל, משם לאורך גבולה המערבי של המועצה המקומית גבעת שמואל עד המפגש עם גבולה של עיריית פתח תקוה ומשם לאורך תחומה המערבי של עיריית פתח תקוה עד נקודת המפגש עם תחום עיריית תל-אביב-יפותל־אביב־יפו ומשם לאורך תחום עיריית תל-אביב-יפותל־אביב־יפו עד נקודת המפגש עם תחום עיריית רמת השרון ומשם בכיוון מזרחי כללי לאורך גבולה של עיריית רמת השרון עד נקודת המפגש עם תחום עיריית הרצליה ומשם לאורך גבולה המזרחי והצפוני של עיריית הרצליה עד לנקודת המפגש עם המועצה המקומית כפר שמריהו, ומשם בכיוון כללי צפונה לאורך גבולה המערבי של עיריית רעננה עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת רמלה}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בפינה הצפונית מזרחית של תחום עיריית ראשון לציון בכיוון מזרחי כללי לאורך תחומה הצפוני-מערביהצפוני־מערבי של המועצה האזורית עמק לוד עד נקודת המפגש עם תחום המועצה האזורית אפעל ומשם לאורך גבולה הדרומי של המועצה האזורית אפעל עד נקודת המפגש עם עיריית אור יהודה ומשם לאורך גבולה הדרומי של עיריית אור יהודה עד גבול נפת פתח תקוה, ומשם מזרחה לאורך גבולה הדרומי של נפת פתח תקוה עד גבול השטח.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבול השטח עד גבול נפת ירושלים.
{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולה הצפוני של נפת ירושלים עד תחום המועצה האזורית נחל-שורקנחל־שורק.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך גבולה המערבי של המועצה האזורית גזר עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של הגוש 3898 ולאורך הקו המחבר את הפינה הצפונית מזרחית של הגוש 3898 עם הפינה הדרומית-מזרחיתהדרומית־מזרחית של הגוש 3803, משם מערבה לאורך גבולו הדרומי של הגוש 3803, משם צפונה לאורך גבולותיהם המערביים של הגושים 3803, 3818 עד הפינה הצפונית-מזרחיתהצפונית־מזרחית של הגוש 3817, משם לאורך הגבול הצפוני של הגוש 3817 עד גבול תחום עירית רחובות, משם צפונה לאורך גבולו המזרחי והצפוני של תחום עירית רחובות, גבולו המזרחי של תחום המועצה המקומית נס-ציונהנס־ציונה, גבולו המזרחי של תחום עירית ראשון-לציוןראשון־לציון עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת רחובות}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשל"התשל״ה, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם קו ניצב לשפת הים התיכון היוצא מהפינה הצפונית מערבית של תחום עיריית ראשון לציון, מזרחה לאורך הקו הניצב האמור עד שפת הים, משם מזרחה לאורך גבולה הדרומי של עיריית בת ים עד המפגש עם תחום עיריית חולון ומשם לאורך גבולה הצפוני של עיריית ראשון לציון עד גבול נפת רמלה.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם בכיוון דרומי כללי לאורך גבולה המערבי של נפת רמלה עד גבול נפת ירושלים.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תש"ךתש״ך, תשכ"זתשכ״ז, תשמ"ותשמ״ו, תשנ"בתשנ״ב, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם מערבה לאורך גבולה הצפוני של נפת ירושלים עד נקודת המפגש עם נפת אשקלון, משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולה הדרומי של המועצה האזורית נחל שורק עד המפגש עם המועצה המקומית גדרה, משם לאורך תחום המועצה האזורית באר טוביה עד נקודת המפגש עם תחום המועצה המקומית בני עי"שעי״ש ומשם לאורך תחומה המזרחי, הדרומי והמערבי של המועצה המקומית בני עי"שעי״ש עד נקודת ציון במפגש קו אורך 177492 עם קו רוחב 633992, משם בכיוון צפוני כללי לאורך תחום המועצה האזורית באר טוביה עד נקודת המפגש עם המועצה האזורית גדרות ומשם בכיוון כללי מערבה לאורך גבולה הדרומי של המועצה האזורית גדרות עד נקודת המפגש עם המועצה האזורית חבל יבנה משם לאורך גבולה הצפוני של המועצה האזורית באר טוביה עד נקודת המפגש עם עיריית אשדוד, משם בכיוון כללי צפונה לאורך גבולה המזרחי והצפוני של אשדוד עד נקודת ציון במפגש קו אורך 168540 עם קו רוחב 641053 ומשם לכיוון הים בקו ישר עד נקודת ציון במפגש קו אורך 168388 עם קו רוחב 641155 ומשם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם צפונה לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת תל-אביב-יפותל־אביב־יפו}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם קו ניצב לשפת ים -התיכון היוצא מהפינה הדרומית-מערביתהדרומית־מערבית של נפת השרון, מזרחה לאורך הקו הניצב האמור עד שפת הים, משם בכיוון מזרחי לאורך גבולה הדרומי של נפת השרון עד נקודת המוצא של נפת פתח-תקוהפתח־תקוה.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשנ"גתשנ״ג}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם דרומה לאורך גבולה המערבי של נפת פתח-תקוהפתח־תקוה כפי שתוקן באכרזת העיריות (שינוי תחום עירית רמת-גןרמת־גן), התשנ"ב-1992התשנ״ב–1992 עד גבולה הצפוני של נפת רמלה.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז, תשל"התשל״ה}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולותיהם הצפוניים של נפות רמלה ורחובות עד שפת ים-התיכוןים־התיכון, משם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין. הנפה תכלול את השטח שצורף לתחום שיפוטה של עירית בת-יםבת־ים באכרזה בדבר שינוי תחום עירית בת-יםבת־ים שפורסמה בקובץ התקנות 3064, תשל"דתשל״ד, עמ'עמ׳ 13.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם צפונה לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת אשקלון}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תש"ךתש״ך, תשכ"זתשכ״ז, תשמ"ותשמ״ו, תשס"דתשס״ד}}
{{ח:ת}} '''צפון:''' מנקודת המוצא בנקודת המפגש של גבול מימי החופין עם גבולה הדרומי של נפת רחובות, בכיוון מזרחי כללי לאורך גבולה הדרומי של נפת רחובות עד גבול נפת ירושלים.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מזרח:''' משם בכיוון דרומי כללי לאורך גבולה המערבי של נפת ירושלים וגבול השטח עד תחום המועצה האזורית בני-שמעוןבני־שמעון.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולותיהם הצפוניים של המועצות האזוריות בני-שמעוןבני־שמעון, שלחים ועזתה עד פינתה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית, משם צפון-מזרחהצפון־מזרחה וצפון-מערבהוצפון־מערבה לאורך גבולו המערבי של תחום המועצה האזורית שער-הנגבשער־הנגב וגבולו הדרומי של תחום המועצה האזורית חוף-אשקלוןחוף־אשקלון עד שפת ים-התיכוןים־התיכון, משם לאורך קו ניצב לשפת הים עד גבול מימי החופין.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם בכיוון צפוני כללי לאורך גבול מימי החופין עד נקודת המוצא.
 
{{ח:קטע4||נפת באר-שבעבאר־שבע}}
 
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''צפון מזרח:''' מנקודת המוצא בפינה הצפונית-מערביתהצפונית־מערבית של תחום המועצה האזורית עזתה בכיוון מזרחי כללי לאורך הגבול הדרומי של נפת אשקלון עד גבול השטח, משם מזרחה ודרומה לאורך גבול השטח עד שפת ים-סוףים־סוף.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''דרום:''' משם לאורך גבול מימי החופין עד שפת הים בגבול השטח.
{{ח:סעיף*|||תיקון: תשכ"זתשכ״ז}}
{{ח:ת}} '''מערב:''' משם צפונה לאורך גבול השטח עד הפינה המערבית ביותר של תחום המועצה האזורית חבל-מעוןחבל־מעון, משם צפונה לאורך גבולותיהם המערביים של תחומי המועצות האזוריות חבל-מעוןחבל־מעון ועזתה עד נקודת המוצא.
 
{{ח:חתימות|י"זי״ז באדר ב'ב׳ תשי"זתשי״ז (20 במרס 1957)}}
* '''זאב שרף'''<br>מזכיר הממשלה
{{ח:סוגר}}