פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[748409] בוט: קישורים
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח תשי"ט, 86|חוק שירות המדינה (מינויים)|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_209624.pdf}}; {{ח:תיבה|תש"ך, 99|חוק אימוץ ילדים|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210105.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ"ב, 25|תיקון מס' 2|http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209623.pdf}}; {{ח:תיבה|תשכ"ג, 110|תיקון מס' 3|http://fs.knesset.gov.il/5/law/5_lsr_209622.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ"ג, 34|תיקון מס' 7 לחוק שירות המדינה (משמעת)|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_209616.pdf}}, {{ח:תיבה|46|ת"ט|http://fs.knesset.gov.il/10/law/10_lsr_ec_317496.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"א, 55|תיקון מס' 5|http://fs.knesset.gov.il/12/law/12_lsr_210791.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ד, 66|תיקון מס' 6|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211113.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ה, 500|תיקון מס' 7|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211674.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ו, 188|תיקון מס' 8|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211306.pdf}}, {{ח:תיבה|222|חוק משק החשמל|http://fs.knesset.gov.il/13/law/13_lsr_211303.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ח, 157|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"א, 78|תיקון מס' 11|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300299.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ב, 96|חוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300449.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 718|תיקון מס' 13|http://fs.knesset.gov.il/16/law/16_lsr_299711.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס"ט, 87|תיקון מס' 14|http://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300832.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"א, 7|תיקון מס' 15|http://fs.knesset.gov.il/18/law/18_lsr_300910.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 105|חוק הבחירות (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_306609.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע"ו, 1200|תיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348672.pdf}} ; {{ח:תיבה|תשע"ז, 6|חוק שירות הציבור (הצהרת הון)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_362655.pdf}}, {{ח:תיבה|42|חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_365888.pdf}}.
 
תיקון התוספת: {{ח:תיבה|י"פ תש"ל 458|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1710|הודעה על שינוי ברשימת המשרות בתוספת}}, {{ח:תיבה|2272|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ב, 2368|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|תשל"ג, 1628|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ד, 1340|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ו, 1314|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ז, 170|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|744|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}, {{ח:תיבה|1336|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ח, 1616|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשל"ט, 357|הודעה על הוספת משרות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ם 1482|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1842|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ"ב, 2|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1398|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|1736|הודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ"ד, 2730|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשמ"ט, 178|הודעה בדבר שינוי רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ן, 2786|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשנ"א, 814|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ"ב, 2412|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3376|הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|3696|הודעה על הוספת משרה בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ"ג, 590|הודעה על הוספת משרת מנהל לשכת העתונות הממשלתית}}, {{ח:תיבה|807|הודעה על הוספת משרת המשנה למנהל הכללי למשרד ראש הממשלה}}, {{ח:תיבה|1690|הודעה על הוספת משרת הציר-יועץ הכלכלי בבריסל}}; {{ח:תיבה|תשנ"ה, 2|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2166|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|3759|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת ומחיקת משרה מרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשנ"ח, 716|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ס, 1460|הודעה על גריעת משרות מן התוספת לחוק}}; {{ח:תיבה|תשס"ב, 3284|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ג, 404|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ד, 1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1554|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1870|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ה, 82|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|915|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1179|2 הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2641|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4028|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ו, 1238|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ז, 135|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1571|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2804|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3553|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשס"ח, 96|הודעה על הוספת משרות לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1322|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|1540|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2556|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2890|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3050|הודעות על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3520|הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק}}, {{ח:תיבה|3978|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4532|ת"ט}}; {{ח:תיבה|תשס"ט, 2966|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|128|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תש"ע, 3230|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3254|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4270|הודעה בדבר גריעת משרה מרשימת המשרות המנויות בתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"א, 1270|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|2402|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4240|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|4832|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5164|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5852|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6314|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6466|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ב, 1970|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3925|ת"ט}}, {{ח:תיבה|3952|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|5650|תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ג, 750|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ד, 5784|הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|6698|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}; {{ח:תיבה|תשע"ה, 2|הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|646|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון רשימת המשרות שבתוספת}}, {{ח:תיבה|3042|הודעה על תיקון שם בעל תפקיד ברשימת המשרות שבתוספת}}.