פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[617182] הגהה
 
{{ח:סעיף|1|כ"ז בניסן – יום הזכרון|תיקון: תשכ"א, תשנ"ז}}
{{ח:ת}} כ"ז בניסן הוא יום הזכרון לשואה ולגבורה, מוקדש, מדי שנה בשנה, להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.
{{ח:ת}} חל כ"ז בניסן בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון בכ"ו בניסן של אותה שנה; חל כ"ז בניסן בראשון בשבוע, יקוים יום הזכרון בכ"ח בניסן של אותה שנה.
{{ח:ת}} תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום כ"ז בניסן, כ"ו בניסן או כ"ח בניסן, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.
 
{{ח:סעיף|2א|סגירת בתי שעשועים ובתי קפה|תיקון: תשכ"א, תשל"ח}}
{{ח:ת}} ביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים ובערב יום הזכרון יהיו גם בתי הקפה סגורים.
 
{{ח:סעיף|2ב|עונשין|תיקון: תשכ"א}}
{{ח:ת}} העובר על {{ח:פנימי|סעיף 2א|סעיף 2א}}, דינו – קנס.
 
{{ח:סעיף|2ג|הגדרה|תיקון: תשכ"א}}
{{ח:ת}} בחוק זה, "שעשוע" – כמשמעותו של "שעשוע ציבורי" {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 3|בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935}}.
 
{{ח:סעיף|3|הוראות לקיום יום הזכרון}}
{{ח:ת}} השר שיוסמך לכך על ידי הממשלה יתקין, בהתייעצות עם רשות הזכרון יד ושם, הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.
 
{{ח:חתימות|נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר תשי"ט (8 באפריל 1959)}}
* '''יצחק בן-צבי'''<br>נשיא המדינה
{{ח:סוגר}}
 
{{ח:סוף}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]