פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 77 בתים ,  לפני 3 שנים
[714676]
{{ח:תתת|1}} הליך פלילי;
{{ח:תתת|2}} ערר לפי {{ח:פנימי|סעיף 39|סעיף 39}};
{{ח:תתת|3}} עתירה מינהלית או ערעור מינהלי על החלטות לפי חוק זה לפי {{ח:חיצוני|חוק בתי משפט לעניינים מינהליים|חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000}};
{{ח:תתת|4}} הליך מינהלי או הליך לפי {{ח:פנימי|פרק י|פרק י'}} כלפי עובד טיס או איש צוות.
{{ח:תת|ג}} הוראות סעיף זה לא יחולו במשפט פלילי בשל השפעה שלא כדין על חקירה בטיחותית ושיבוש חקירה בטיחותית לפי {{ח:פנימי|סעיף 142|סעיף 142(ד)}}, ובהליך לפי {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי|חוק השיפוט הצבאי}}.