ברטנורא על שבת א: הבדלים בין גרסאות בדף

אין שינוי בגודל ,  לפני 6 שנים
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
'''בית המוקד''' - לשכה גדולה היתה בעזרה שמסיקין בה מדורה תמיד והכהנים מתחממים שם, לפי שהולכים יחפים על הרצפה של שיש:
 
'''ובגבולין''' - צריך האדם להבעיר מדורתו מבעוד יום כדי שתאחוז האור ברובה, וכמה ברובה, כדי שתהא שלהבהשלהבת עולה מאליה ואינה צריכה לקסמין דקין תחתיה להבעירה:
 
'''אף בפחמין כל שהוא''' - כי היכי דבמדורת בית המוקד מקילינן בבית המוקד לכהנים, כמו כן במדורת פחמים מקילינן לכל אדם וא"צ להאחיז בהן האור אלא כל שהוא, שאין דרכה, להיות כבה והולכת ולא אתו לחתויי בהו. והלכה כר' יהודה דליכא מאן דפליג עליה:<קטע סוף=רע"ב יא/>
משתמש אלמוני