ביאור:בהעלותך - הדרך להתמודדות עם קשיהם של הגר והחוזר בתשובה: הבדלים בין גרסאות בדף