פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עדכון אוטומטי של פרקי המקרא על-פי המסורה
<noinclude>{{תבנית:טעמי המקרא באינטרנט (עליון)}}
<noinclude>{{כותרת עליונה לפרק תנך|יחזקאל|ד|טעמים}}</noinclude>
{{מ:שוליים|5}}
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא}}
</noinclude>
<קטע התחלה=פרק ד/>
{{פפ}}
{{ס}}<קטע התחלה=סימן/>{{אות-פסוק|יחזקאל|ד|א}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=א/>וְאַתָּ֤ה בֶן־אָדָם֙ קַח־לְךָ֣ לְבֵנָ֔ה וְנָתַתָּ֥ה אוֹתָ֖הּ לְפָנֶ֑יךָ וְחַקּוֹתָ֥ עָלֶ֛יהָ עִ֖יר אֶת־יְרוּשָׁלָ{{HIRIK WITHOUT LETTER}}ֽם׃<קטע סוף=א/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|בא}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=בא/>וְנָתַתָּ֨הוְאַתָּ֤ה עָלֶ֜יהָבֶן־אָדָם֙ מָצ֗וֹרקַח־לְךָ֣ וּבָנִ֤יתָלְבֵנָ֔ה עָלֶ֙יהָ֙וְנָתַתָּ֥ה דָּיֵ֔קאוֹתָ֖הּ וְשָׁפַכְתָּ֥לְפָנֶ֑יךָ עָלֶ֖יהָוְחַקּוֹתָ֥ סֹֽלְלָ֑העָלֶ֛יהָ וְנָתַתָּ֨העִ֖יר עָלֶ֧יהָ מַחֲנ֛וֹת וְשִׂים־עָלֶ֥יהָ כָּרִ֖ים סָבִֽיב׃אֶת־יְרוּשָׁל{{H|ָ|ֽ}}ם׃<קטע סוף=בא/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|גב}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=גב/>וְאַתָּ֤הוְנָתַתָּ֨ה קַח־לְךָ֙עָלֶ֜יהָ מַחֲבַ֣תמָצ֗וֹר בַּרְזֶ֔לוּבָנִ֤יתָ וְנָתַתָּ֤העָלֶ֙יהָ֙ אוֹתָהּ֙דָּיֵ֔ק קִ֣ירוְשָׁפַכְתָּ֥ בַּרְזֶ֔לעָלֶ֖יהָ בֵּינְךָ֖ וּבֵ֣ין הָעִ֑יר וַהֲכִינֹתָה֩ אֶת־פָּנֶ֨יךָ אֵלֶ֜יהָ וְהָיְתָ֤ה בַמָּצוֹר֙{{נוסח|סֹלְלָ֑ה|א=סֹלֲלָ֑ה}} וְצַרְתָּ֣וְנָתַתָּ֨ה עָלֶ֔יהָעָלֶ֧יהָ א֥וֹתמַחֲנ֛וֹת הִ֖יאוְשִׂים־עָלֶ֥יהָ לְבֵ֥יתכָּרִ֖ים יִשְׂרָאֵֽל׃סָבִֽיב׃<קטע סוף=גב/>
{{ס}}<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|דג}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=דג/>וְאַתָּ֤ה שְׁכַב֙קַח־לְךָ֙ עַל־צִדְּךָ֣מַֽחֲבַ֣ת הַשְּׂמָאלִ֔יבַּרְזֶ֔ל וְשַׂמְתָּ֛וְנָתַתָּ֤ה אֶת־עֲ{{VAVאוֹתָהּ֙ WITHקִ֣יר HOLAMבַּרְזֶ֔ל HASER}}֥ןבֵּינְךָ֖ בֵּֽית־יִשְׂרָאֵ֖לוּבֵ֣ין עָלָ֑יוהָעִ֑יר מִסְפַּ֤רוַהֲכִינֹתָה֩ הַיָּמִים֙אֶת־פָּנֶ֨יךָ אֲשֶׁ֣ראֵלֶ֜יהָ תִּשְׁכַּ֣בוְהָיְתָ֤ה עָלָ֔יובַמָּצוֹר֙ תִּשָּׂ֖אוְצַרְתָּ֣ אֶת־עֲ{{VAVעָלֶ֔יהָ WITHא֥וֹת HOLAMהִ֖יא HASER}}נָֽם׃לְבֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃<קטע סוף=דג/>
{{פפ}}
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-פסוק|יחזקאל|ד|ה}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=ה/>וַאֲנִ֗י נָתַ֤תִּֽי לְךָ֙ אֶת־שְׁנֵ֣י עֲ{{VAV WITH HOLAM HASER}}נָ֔ם לְמִסְפַּ֣ר יָמִ֔ים שְׁלֹשׁ־מֵא֥וֹת וְתִשְׁעִ֖ים י֑וֹם וְנָשָׂ֖אתָ עֲ{{VAV WITH HOLAM HASER}}֥ן בֵּֽית־יִשְׂרָאֵֽל׃<קטע סוף=ה/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|וד}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=וד/>וְכִלִּיתָ֣וְאַתָּ֤ה אֶת־אֵ֗לֶּהשְׁכַב֙ וְשָׁ֨כַבְתָּ֜עַל־צִדְּךָ֣ עַל־צִדְּךָ֤הַשְּׂמָאלִ֔י {{כתיבוְשַׂמְתָּ֛ וקרי|הימוני|הַיְמָנִי֙}}אֶת־עֲוֺ֥ן שֵׁנִ֔יתבֵּֽית־יִשְׂרָאֵ֖ל וְנָשָׂ֖אתָעָלָ֑יו אֶת־עֲ{{VAVמִסְפַּ֤ר WITHהַיָּמִים֙ HOLAMאֲשֶׁ֣ר HASER}}֣ן בֵּית־יְהוּדָ֑ה אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם י֧וֹם לַשָּׁנָ֛ה י֥וֹםתִּשְׁכַּ֣ב לַשָּׁנָ֖העָלָ֔יו נְתַתִּ֥יותִּשָּׂ֖א לָֽךְ׃אֶת־עֲוֺנָֽם׃<קטע סוף=וד/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|זה}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=זה/>וְאֶל־מְצ֤וֹרוַאֲנִ֗י יְרוּשָׁלַ{{HIRIKנָתַ֤תִּֽי WITHOUTלְךָ֙ LETTER}}֙ם֙אֶת־שְׁנֵ֣י עֲוֺנָ֔ם לְמִסְפַּ֣ר יָמִ֔ים תָּכִ֣יןשְׁלֹשׁ־מֵא֥וֹת פָּנֶ֔יךָוְתִשְׁעִ֖ים וּֽזְרֹעֲךָ֖י֑וֹם חֲשׂוּפָ֑הוְנָשָׂ֖אתָ וְנִבֵּאתָ֖עֲוֺ֥ן עָלֶֽיהָ׃בֵּֽית־יִשְׂרָאֵֽל׃<קטע סוף=זה/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|חו}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=חו/>וְהִנֵּ֛הוְכִלִּיתָ֣ נָתַ֥תִּיאֶת־אֵ֗לֶּה עָלֶ֖יךָוְשָׁ֨כַבְתָּ֜ עֲבוֹתִ֑יםעַֽל־צִדְּךָ֤ וְלֹֽא־תֵהָפֵ֤ךְ{{כו"ק|הימיני|הַיְמָנִי֙}} שֵׁנִ֔ית וְנָשָׂ֖אתָ אֶת־עֲוֺ֣ן בֵּית־יְהוּדָ֑ה אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם י֧וֹם מִֽצִּדְּךָ֙לַשָּׁנָ֛ה אֶל־צִדֶּ֔ךָי֥וֹם עַד־כַּלּוֹתְךָ֖לַשָּׁנָ֖ה יְמֵ֥ינְתַתִּ֥יו מְצוּרֶֽךָ׃לָֽךְ׃<קטע סוף=חו/>
<קטע התחלה=סימן/>{{מ:פסוק|יחזקאל|ד|ז}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=ז/>וְאֶל־מְצ֤וֹר יְרוּשָׁל{{H|ַ|֙}}ם֙ תָּכִ֣ין פָּנֶ֔יךָ וּֽזְרֹעֲךָ֖ חֲשׂוּפָ֑ה וְנִבֵּאתָ֖ עָלֶֽיהָ׃<קטע סוף=ז/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-פסוק|יחזקאל|ד|ט}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=ט/>וְאַתָּ֣ה קַח־לְךָ֡ חִטִּ֡ין וּ֠שְׂעֹרִים וּפ֨וֹל וַעֲדָשִׁ֜ים וְדֹ֣חַן וְכֻסְּמִ֗ים וְנָתַתָּ֤ה אוֹתָם֙ בִּכְלִ֣י אֶחָ֔ד וְעָשִׂ֧יתָ אוֹתָ֛ם לְךָ֖ לְלָ֑חֶם מִסְפַּ֨ר הַיָּמִ֜ים אֲשֶׁר־אַתָּ֣ה׀ שׁוֹכֵ֣ב עַֽל־צִדְּךָ֗ שְׁלֹשׁ־מֵא֧וֹת וְתִשְׁעִ֛ים י֖וֹם תֹּאכֲלֶֽנּוּ׃<קטע סוף=ט/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|יח}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=יח/>וּמַאֲכָֽלְךָ֙וְהִנֵּ֛ה אֲשֶׁ֣רנָתַ֥תִּי תֹּאכֲלֶ֔נּוּעָלֶ֖יךָ בְּמִשְׁק֕וֹלעֲבוֹתִ֑ים עֶשְׂרִ֥יםוְלֹֽא־תֵהָפֵ֤ךְ שֶׁ֖קֶלמִֽצִּדְּךָ֙ לַיּ֑וֹםאֶל־צִדֶּ֔ךָ מֵעֵ֥תעַד־כַּלּוֹתְךָ֖ עַד־עֵ֖תיְמֵ֥י תֹּאכֲלֶֽנּוּ׃מְצוּרֶֽךָ׃<קטע סוף=יח/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|ט}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=ט/>וְאַתָּ֣ה קַח־לְךָ֡ חִטִּ֡ין וּ֠שְׂעֹרִיםוּ֠שְׂעֹרִ֠ים וּפ֨וֹל וַעֲדָשִׁ֜ים וְדֹ֣חַן וְכֻסְּמִ֗ים וְנָתַתָּ֤ה אוֹתָם֙ בִּכְלִ֣י אֶחָ֔ד וְעָשִׂ֧יתָ אוֹתָ֛ם לְךָ֖ לְלָ֑חֶם מִסְפַּ֨ר הַיָּמִ֜ים אֲשֶׁר־אַתָּ֣ה׀ אֲשֶׁר־אַתָּ֣ה{{מ:לגרמיה}}שׁוֹכֵ֣ב עַֽל־צִדְּךָ֗ שְׁלֹשׁ־מֵא֧וֹת וְתִשְׁעִ֛ים י֖וֹם תֹּאכֲלֶֽנּוּ׃{{נוסח|תֹּאכְלֶֽנּוּ|א=תֹּאכֲלֶֽנּוּ}}׃<קטע סוף=ט/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-פסוק|יחזקאל|ד|יא}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=יא/>וּמַ֛יִם בִּמְשׂוּרָ֥ה תִשְׁתֶּ֖ה שִׁשִּׁ֣ית הַהִ֑ין מֵעֵ֥ת עַד־עֵ֖ת תִּשְׁתֶּֽה׃<קטע סוף=יא/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|יבי}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=יבי/>וְעֻגַ֥תוּמַאֲכָֽלְךָ֙ שְׂעֹרִ֖יםאֲשֶׁ֣ר תֹּֽאכֲלֶ֑נָּה{{נוסח|תֹּאכְלֶ֔נּוּ|א=תֹּאכֲלֶ֔נּוּ}} וְהִ֗יאבְּמִשְׁק֕וֹל בְּגֶֽלְלֵי֙עֶשְׂרִ֥ים צֵאַ֣תשֶׁ֖קֶל הָֽאָדָ֔םלַיּ֑וֹם תְּעֻגֶ֖נָהמֵעֵ֥ת לְעֵינֵיהֶֽם׃עַד־עֵ֖ת {{נוסח|תֹּאכְלֶֽנּוּ|א=תֹּאכְלֶֽנּוּ}}׃<קטע סוף=יבי/>
{{ס}}<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|יגיא}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=יגיא/>וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה כָּ֣כָה יֹאכְל֧וּוּמַ֛יִם בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛לבִּמְשׂוּרָ֥ה אֶת־לַחְמָ֖םתִשְׁתֶּ֖ה טָמֵ֑אשִׁשִּׁ֣ית בַּגּוֹיִ֕םהַהִ֑ין אֲשֶׁ֥רמֵעֵ֥ת אַדִּיחֵ֖םעַד־עֵ֖ת שָֽׁם׃תִּשְׁתֶּֽה׃<קטע סוף=יגיא/>
<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|ידיב}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=ידיב/>וָאֹמַ֗רוְעֻגַ֥ת אֲהָהּ֙שְׂעֹרִ֖ים אֲדֹנָ֣י{{נוסח|תֹּאכְלֶ֑נָּה|א=תֹּאכֲלֶ֑נָּה}} יְהוִ֔הוְהִ֗יא הִנֵּ֥ה נַפְשִׁ֖י לֹ֣א מְטֻמָּאָ֑ה וּנְבֵלָ֨ה וּטְרֵפָ֤ה לֹֽא־אָכַ֙לְתִּי֙ מִנְּעוּרַ֣י וְעַד־עַ֔תָּה{{נוסח|בְּגֶֽלְלֵי֙|א=בְּגֶֽלֲלֵי֙}} וְלֹא־בָ֥אצֵאַ֣ת בְּפִ֖יהָֽאָדָ֔ם בְּשַׂ֥רתְּעֻגֶ֖נָה פִּגּֽוּל׃לְעֵינֵיהֶֽם׃<קטע סוף=ידיב/>
{{ססס}}<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|טויג}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=טויג/>וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔ייְהֹוָ֔ה רְאֵ֗הכָּ֣כָה נָתַ֤תִּֽייֹאכְל֧וּ לְךָ֙בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־{{כתיב וקרי|צפועי|צְפִיעֵ֣י|אחרי מקף=1}} הַבָּקָ֔ר תַּ֖חַתאֶת־לַחְמָ֖ם גֶּלְלֵ֣יטָמֵ֑א הָֽאָדָ֑םבַּגּוֹיִ֕ם וְעָשִׂ֥יתָאֲשֶׁ֥ר אֶֽת־לַחְמְךָ֖אַדִּיחֵ֖ם עֲלֵיהֶֽם׃שָֽׁם׃<קטע סוף=טויג/>
{{ס}}<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|טזיד}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=טזיד/>וַיֹּ֣אמֶרוָאֹמַ֗ר אֵלַ֗יאֲהָהּ֙ בֶּן־אָדָם֙אֲדֹנָ֣י הִנְנִ֨ייֱהֹוִ֔ה שֹׁבֵ֤רהִנֵּ֥ה מַטֵּה־לֶ֙חֶם֙נַפְשִׁ֖י בִּיר֣וּשָׁלַ{{HIRIKלֹ֣א WITHOUTמְטֻמָּאָ֑ה LETTER}}֔םוּנְבֵלָ֨ה וּטְרֵפָ֤ה וְאָכְלוּ־לֶ֥חֶםלֹא־אָכַ֙לְתִּי֙ בְּמִשְׁקָ֖למִנְּעוּרַ֣י וּבִדְאָגָ֑הוְעַד־עַ֔תָּה וּמַ֕יִםוְלֹא־בָ֥א בִּמְשׂוּרָ֥הבְּפִ֖י וּבְשִׁמָּמ֖וֹןבְּשַׂ֥ר יִשְׁתּֽוּ׃פִּגּֽוּל׃<קטע סוף=טזיד/>
{{סס}}<קטע התחלה=סימן/>{{אות-מ:פסוק|יחזקאל|ד|יזטו}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=יזטו/>לְמַ֥עַןוַיֹּ֣אמֶר יַחְסְר֖וּאֵלַ֔י לֶ֣חֶםרְאֵ֗ה וָמָ֑יִםנָתַ֤תִּֽי וְנָשַׁ֙מּוּ֙לְךָ֙ אִ֣ישׁאֶת־{{קו"כ|צפועי|צְפִיעֵ֣י}} וְאָחִ֔יוהַבָּקָ֔ר וְנָמַ֖קּוּתַּ֖חַת בַּעֲ{{VAVנוסח|גֶּֽלְלֵ֣י|א=גֶּֽלֲלֵ֣י WITH HOLAM HASER(חטף)}}נָֽם׃ הָֽאָדָ֑ם וְעָשִׂ֥יתָ אֶֽת־לַחְמְךָ֖ עֲלֵיהֶֽם׃<קטע סוף=יזטו/>
{{סס}}<קטע התחלה=סימן/>{{מ:פסוק|יחזקאל|ד|טז}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=טז/>וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י בֶּן־אָדָם֙ הִנְנִ֨י שֹׁבֵ֤ר מַטֵּֽה־לֶ֙חֶם֙ בִּיר֣וּשָׁל{{H|ַ|֔}}ם וְאָכְלוּ־לֶ֥חֶם בְּמִשְׁקָ֖ל וּבִדְאָגָ֑ה וּמַ֕יִם בִּמְשׂוּרָ֥ה וּבְשִׁמָּמ֖וֹן יִשְׁתּֽוּ׃<קטע סוף=טז/>
<קטע התחלה=סימן/>{{מ:פסוק|יחזקאל|ד|יז}}<קטע סוף=סימן/><קטע התחלה=יז/>לְמַ֥עַן יַחְסְר֖וּ לֶ֣חֶם וָמָ֑יִם וְנָשַׁ֙מּוּ֙ אִ֣ישׁ וְאָחִ֔יו וְנָמַ֖קּוּ בַּעֲוֺנָֽם׃<קטע סוף=יז/>
<קטע סוף=פרק ד/>
<noinclude>
<noinclude>{{כותרת תחתונה לפרק תנך|יחזקאל|ג/טעמים|ד/טעמים|ה/טעמים}}</noinclude>
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא-סוף}}
{{מ:שוליים-סוף}}
==הפרק בלי מספרים==
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא}}
{{#בלי קטע:{{שם הדף המלא}}|סימן}}
{{תבנית:משתמש:Dovi/טעמי המקרא-סוף}}</noinclude>
132,354

עריכות