שולחן ערוך אורח חיים רסה: הבדלים בין גרסאות בדף

[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט)
<קטע התחלה=ד/>
נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, מפני שאין בהם ממש, ואין כאן ביטול כלי מהיכנו. אבל לא יתן לתוכו מים אפילו מבעוד יום, מפני שמקרב זמן כיבוי הניצוצות. ומכל מקום מותר ליתן מים בעששית שמדליקים בה בערב שבת, כיון שאינו מתכוין לכיבוי, אלא להגביה השמן.
: {{רמ"א|'''הגה:''' ויש אןמריםאומרים, אפילו מתכוין לכיבוי, שרי, מאחר שאין המים בעין אלא תחת השמן, לא הוי אלא גרם כיבוי; וכן נוהגין (סמ"ג)}}:
 
[[קטגוריה:הלכות שבת]]
משתמש אלמוני