פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט
{{פרשן על שו"ע|מגן אברהם|אורח חיים|מ|מא|מב}}
===סעיף א===
<קטע התחלה=א/>
'''כתב ד"מ''' כל מקום שדרכן להוציא משאוי על ראשן שרי דהוי כדבר שדרכו ליתן בראשו ע"ש וצ"ע:
 
{{משע|מא|א|ד' קבין:}}{{ררר}} כ' בל"ח דד' קבין הן כ"ה זקוקים ששוקלים בו הכסף בפראג:
<קטע סוף=א/>