פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{{פרשן על שו"ע|מגן אברהם|אורח חיים|רלו|רלז|רלח}}
===סעיף א===
{{משע|מא|א|ואין נופלין וכו':}}{{ררר}} וכן כ' האגור וכן נכון על פי הקבל' (ב"ח):