פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{{פרשן על שו"ע|מגן אברהם|אורח חיים|מ|מא|מב}}
===סעיף א===
'''כתב ד"מ''' כל מקום שדרכן להוציא משאוי על ראשן שרי דהוי כדבר שדרכו ליתן בראשו ע"ש וצ"ע: