השגות הראב"ד על הרי"ף/ברכות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
פרק א - [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/א א|א ע"א]], [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/א ב|א ע"ב]], [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות /ב א|ב ע"א]]
 
פרק ט - [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/מד א|מד ע"א]]