שולחן ערוך אורח חיים תריח: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט)
אין תקציר עריכה
<קטע התחלה=ב/>
רופא אחד אומר צריך ורופא אחד אומר אינו צריך מאכילים אותו:
: {{רמ"א|'''הגה:''' והוא הדין לשנים כנגד שנים ואפילו קצתן יותר בקיאין מקצתן, כן נראה לי:}}
<קטע סוף=ב/>
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ג|סעיף ג]]==
<קטע התחלה=ד/>
אם שנים אומרים צריך אפילו מאה אומרים אינו צריך ואפילו החולה אומר עמהם שאינו צריך מאכילין אותו מאחר ששנים אומרים צריך:
: {{רמ"א|'''הגה:''' והוא הדין אם החולה ורופא אחד עמו אומרים צריך אף על פי שמאה רופאים אומרים אינו צריך מאכילין אותו (טור) ולא חיישינן דהחולה אומר צריך משום דמאמין לרופא זה שאומר צריך (בית יוסף בשם מהרי"א):}}
<קטע סוף=ד/>
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ה|סעיף ה]]==
<קטע התחלה=ו/>
אם הרופא אומר שאינו מכיר את החולי הרי הוא כאדם דעלמא ואין דבריו מעלין ולא מורידין:
: {{רמ"א|'''הגה:''' מיהו אם נחלש הרבה עד שנראה לרוב בני אדם שאצלו שהוא מסוכן אם לא יאכל מאכילין אותו (איסור והיתר):}}
<קטע סוף=ו/>
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח ז|סעיף ז]]==
<קטע התחלה=ט/>
מי שאחזו בולמוס והוא חולי שבא מחמת רעבון וסימנו שעיניו כהות ואינו יכול לראות מאכילין אותו עד שיאורו עיניו ואם אין שם מאכל של היתר מאכילין אותו מאכל איסור ואם יש כאן שני מיני איסורים אחד חמור מחבירו מאכילין אותו הקל תחלה:
: {{רמ"א|'''הגה:''' אם צריך לבשר ויש כאן בהמה שצריכין לשוחטה ובשר נבלה מוכנת עיין לעיל [[שולחן ערוך אורח חיים שכח#סעיף יד|סימן שכ"ח סעיף י"ד]]:}}
<קטע סוף=ט/>
==[[שולחן ערוך אורח חיים תריח י|סעיף י]]==