פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישורים לסעיפים, נעשה על ידי בוט
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה כט א|סעיף א]]==
<קטע התחלה=א/>
שמונה מיני טרפות הן וסימניך '''ד"ן חנ"ק נפ"ש'''.
 
# '''פ''''סוקה.
# '''ש''''בורה.
<קטע סוף=א/>