פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[617182] הגהה
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס"ח תשי"ט, 112|חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה|http://fs.knesset.gov.il/3/law/3_lsr_210131.pdf}}; {{ח:תיבה|X|ת"ט}}; {{ח:תיבה|תשכ"א, 78|תיקון|http://fs.knesset.gov.il/4/law/4_lsr_210130.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל"ח, 122|תיקון מס' 2|http://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_210128.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ"ז, 88|תיקון מס' 3|211388http://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211388.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:סעיף|2ג|הגדרה|תיקון: תשכ"א}}
בחוק זה, "שעשוע" – כמשמעותו של "שעשוע ציבורי" {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 3|בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935}}.
 
{{ח:סעיף|3|הוראות לקיום יום הזכרון}}