פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[604879]
{{ח:תת|ד}} הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוזיאון שנוסד בחוק.
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק בית התפוצות|חוק בית התפוצות, התשס"ו-2005}}.}}
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון המרכז למורשת הדרוזים הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל|חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז-2007}}.}}
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון בית העצמאות הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק בית העצמאות|חוק בית העצמאות, התשס"ט-2009}}.}}
{{ח:תת|}} {{ח:הערה|מוזיאון הכנסת הוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק מוזיאון הכנסת|חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע-2010}}.}}
 
{{ח:סעיף|9|פרסום מטעה}}