פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[551990] חוק עדכון כתובת
{{ח:קטע3|תוספת|תוספת {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|סעיף 1}})}}}}
 
{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
רשות הרישוי, כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת התעבורה|בפקודת התעבורה}}.
 
{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
המוסד לביטוח לאומי.
 
{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת 1 פרט 3}}
רשות המסים בישראל.
 
{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת 1 פרט 4}}
עיריות ומועצות מקומיות.