ירושלמי נידה ג א: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(אור שפירא העבירה את הדף ירושלמי נידה ג א ל־ירושלמי נידה ב ז)
 
מאין תקציר עריכה
 
<noinclude>{{ניווט משנה}}</noinclude>
#הפניה [[ירושלמי נידה ב ז]]
==הלכה א משנה==
המפלת חתיכה אם יש עימה דם טמאה ואם לאו טהורה רבי יהודה אומר בין כך ובין כך טמאה
==הלכה א גמרא==
רבנן אמרין מקור הוא שהוא מגדל חתיכה ר יודה אומר דם הוא שהוא קרוש ונעשה חתיכה א"ר יוחנן לא טימא ר יודה אלא כגון ארבעה מיני דמים ר יעקב בר אחא ר"ש בר בא בשם ר יוסי בי רבי נוהרייה הלכה כרבי יהודה שמע ר לעזר ומר אינו מקבל עלי את הדבר הזה שמואל אמר הלכה כר יודה אמר רבי זעירה לא דו אמר הלכה כר יודה אלא דו חמי רבנן נהגין כר יהודה ר יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי קורעה ואם נמצא בה דם אגור טמאה ואם לאו טהורה תנה רבי ליעזר בן יעקב ופליגא על רבי שמעון בן יוחי דם יהיב זובה בבשרה לא מה שבשפיר ולא מה שבחתיכה