ירושלמי נידה ב ד: הבדלים בין גרסאות בדף

הזנת ירושלמי נידה על ידי בוט, הכינה אור שפירא
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
(הזנת ירושלמי נידה על ידי בוט, הכינה אור שפירא)
 
(הזנת ירושלמי נידה על ידי בוט, הכינה אור שפירא)
<noinclude>{{ניווט משנה}}</noinclude>
==הלכה ד משנה==
כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה בית שמאי אומרים צריכה שני עדים על כל תשמיש או תשמש לאור הנר ובית הלל אומרים דייה שני עדים כל הלילה
==הלכה ד גמרא==
אבא בר ירמיה כהנא בשם שמואל כל אשה שאין לה ווסת אסורה לביתה עד שעה שתבדוק והתנינן כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן פתר לה בבאין מן הדרך והתנינן הבאין מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה אמר רבי בון בר חייה תיפתר שבא ומצאה עירה והתני בין שמצאה עירה בין שמצאה ישינה אמר רבי בא תיפתר שהניחה
132,822

עריכות