פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
 
'''הגיעתני''' שאלתך אתה הכהן הפלמוני המדבר באותה הבחורה אשר ארשת לך כפי נמוס הנוצרים ואחר כך נתת לה סבלונות בגדי פשתן ומשי ואחר כך עמדת עמה בחצר אחת וגם נתיחדת עמה ואמרת שיש בכל זה עדים, גם שהוא מפורסם במיו"רקה. ועתה אבי הנערה חוזר בו וממאן מלתתה לך. ואתה טוען שכבר היא מקודשת לך, הן מן הסבלונות הן מן היחוד דהן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה ואין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ושאלת להודיעך דעתי בלשון מבואר.
 
 
'''דע לך''' כי אין מדרך בעלי הוראה להורות בריב שנפל בין ב' כתות אם לא בהיותו נשאל מן הדיין או משתי הכתות יחד, פן יטעים האחד דבריו לחכם וצדיק הראשון בריבו ובא רעהו וחקרו, וצריך לסתור הדין ואיכא זילותא לחכם. גם כי יש לחוש שמתוך תשובת החכם ילמוד לשקר.