פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
{{שולחן ערוך|יורה דעה|קסו|קסז|קסח|?באיזה אופן מותר להלות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח|101}}
 
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז א|סעיף א]]==
מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב' מנים ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגי:
 
: {{רמ"א|הגה: והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לו (בית יוסף)}}:
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ב|סעיף ב]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ג|סעיף ג]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ד|סעיף ד]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ה|סעיף ה]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ו|סעיף ו]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ז|סעיף ז]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ח|סעיף ח]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז ט|סעיף ט]]==
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה קסז י|סעיף י]]==