פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
 
==[[שולחן ערוך יורה דעה כט א|סעיף א]]==
שמונה מיני טרפות הן וסימניך '''ד"ן חנ"ק נפ"ש'''. דרוסה. נקובה. חסרה. נטולה. קרועה. נפולה. פסוקה. שבורה.
 
# '''ד''''רוסה.
# '''נ''''קובה.
# '''ח''''סרה.
# '''נ''''טולה.
# '''ק''''רועה.
# '''נ''''פולה.
# '''פ''''סוקה.
# '''ש''''בורה.