פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
[520472]
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:טיפ|ס"ח התשמ"ד, 78|חוק-יסוד: השפיטה}};
{{ח:פרסוםטיפ|ס"ח התשנ"ב, 72|תיקון מס' 1}}; {{ח:פרסוםטיפ|ס"ח תשס"ב, 598|תיקון מס' 2}}.
{{ח:פתיח-סוףסוגר}}
{{ח:מפריד}}
 
{{ח:פרקקטע2|פרק א|פרק א': הוראות יסוד}}
 
{{ח:סעיף|1|סמכות שפיטה}}
בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק.
 
{{ח:פרקקטע2|פרק ב|פרק ב': השופטים}}
 
{{ח:סעיף|4|מינוי שופטים}}
הוגשה על שופט קובלנה או נפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, רשאי נשיא בית המשפט העליון להשעות את השופט לתקופה שיקבע.
 
{{ח:פרקקטע2|פרק ג|פרק ג': בתי המשפט}}
 
{{ח:סעיף|15|בית המשפט העליון}}
לבית משפט יכול שיהיה רשם, בין שופט ובין שאינו שופט.
 
{{ח:פרקקטע2|פרק ד|פרק ד': הוראות שונות}}
 
{{ח:סעיף|22|יציבות החוק}}
{{ח:תת|5}} מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט לדרגותיהם ומקומותיהם.
 
{{ח:חתימות|}}
* '''חיים הרצוג'''<br>נשיא המדינה
* '''יצחק שמיר'''<br>ראש הממשלה
{{ח:סוגר}}
 
{{ח:סוף}}