פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 2,129 בתים ,  לפני 5 שנים
'''[דברי הפתיחה ל[[אור השם/מאמר ד|מאמר הרביעי]]]:'''
 
{{#קטע:אור השם/מאמר ד|הגדרת התוכן}}
'''בדעות וסברות אשר השכל נוטה אליהן לפי מה שבא בקבלה.'''
 
'''והן שלוש עשרה דרושים:'''
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש א|אחד:]]''' אם העולם נצחי במה שיבוא?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ב|שני:]]''' אם אפשר מציאות עולם אחר, או עולמים רבים?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ג|שלישי:]]''' אם הגלגלים חיים מדברים?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ד|רביעי:]]''' אם יש לתנועות הגרמים השמימיים מבוא והנהגה במשפטי האדם?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ה|חמישי:]]''' אם יש לקמֵעות והלחשים מבוא בפעולות האדם?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ו|ששי:]]''' בשדים.
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ז|שביעי:]]''' אם תֵּעָתֵק נפש האדם, והוא מה שיקראוהו כת מהחכמים "גלגול"?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ח|שמיני:]]''' אם תישאר נפש הנער שלא הגיע לחינוך?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש ט|תשיעי:]]''' בגן עדן וגיהינום.
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש י|עשירי:]]''' אם הכוונה ב"מעשה בראשית" חכמת הטבע, והכוונה ב"מעשה מרכבה" היה חכמת "מה שאחר הטבע", כפי מה שהבינו קצת מחכמי אומתנו?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש יא|אחד עשר:]]''' אם השכל והמשכיל והמושכל – דבר אחד אם לא?
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש יב|שנים עשר:]]''' במניע הראשון.
*'''[[אור השם/מאמר ד/דרוש יג|שלושה עשר:]]''' בהימנעות השגת אמיתת מהותו יתברך.
 
ולפי שלא התבאר בתורה בפירוש המשפט הצודק בְּאֵלּוּ הדרושים, אם החיוב והשלילה, הנה אופן החקירה בהם כְּשֶׁנַּרְאֶה פנים בכל אחד מהם לשני הסותרים, כדי שיהא נקל למעיין לברור הצודק מהבלתי-צודק.
 
==הערות==