פתיחת התפריט הראשי

שינויים

[517741] תיקון מס' 2
{{ח:פתיח-התחלה}}
ס"ח התשמ"ד, 78;
{{ח:פרסום|ס"ח התשנ"ב, 72|תיקון מס' 1}}; {{ח:פרסום|ס"ח תשס"ב, 598|תיקון מס' 2}}.
{{ח:פתיח-סוף}}
 
{{ח:תת|}} "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".
 
{{ח:סעיף|7|תקופת כהונה|תיקון: תשס"ב}}
כהונת שופט תתחיל מעת שהצהיר הצהרת אמונים ולא תסתיים אלא באחת מאלה:
{{ח:תת|1}} בצאתו לקיצבה;
{{ח:תת|2}} בהתפטרותו;
{{ח:תת|3}} בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים מלהיות מועמדים לכנסת;
{{ח:תת|4}} על פי החלטה של הועדה לבחירת שופטים שהציע יושב ראש הועדה, נציב תלונות הציבור על שופטים או נשיא בית המשפט העליון ושנתקבלה ברוב של שבעה חברים לפחות;
{{ח:תת|5}} על פי החלטה של בית הדין המשמעתי.
 
{{ש}}
{{מיזמים|ויקיפדיה=חוק-יסוד: השפיטה}}
 
[[קטגוריה:בוט חוקים]]