פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עדכון מאתר הניווט בתנך
{{מאמר הגדרה}}
 
'''הכרת פנים''' משמעה, שאדם המכיר את פניו של הזולת מתייחס אליו באופן שונה מלאדם לא מוכר. הכרת פנים במשפט נאסרה בכמה מקומות בתנ"ך: '''
::* {{צמ|לאלֹא '''תכירותַכִּירוּ פניםפָנִים''' במשפטבַּמִּשְׁפָּט, כקטןכַּקָּטֹן כגדלכַּגָּדֹל תשמעוןתִּשְׁמָעוּן...|דברים א יז}}- אסור להתייחס בצורה שונה לאנשים מוכרים ומפורסמים, אלא יש לשמוע את כל הצדדים באותה מידה של הקשבה ( [[ביאור:לא תכירו פנים במשפט|פירוט]] ).
::* {{צמ|לֹא תַטֶּה מִשְׁפָּט, לֹא '''תַכִּיר פָּנִים''' וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד...|דברים טז יט}}
::* {{צמ|'''הכרתהַכָּרַת פניהםפְּנֵיהֶם''' ענתהעָנְתָה בםבָּם, וחטאתםוְחַטָּאתָם כסדםכִּסְדֹם הגידוהִגִּידוּ לאלֹא כחדוכִחֵדוּ...|ישעיהו ג ט}}- השופטים בימי ישעיהו לא התביישו בכך שהם מכירים פנים, הם הפכו את זה לנורמה מקובלת ( [[ביאור:הכרת פניהם ענתה בם|פירוט]] ).
::* {{צמ|גםגַּם אלהאֵלֶּה לחכמיםלַחֲכָמִים: '''הכרהַכֵּר פניםפָּנִים''' במשפטבְּמִשְׁפָּט בלבַּל טובטוֹב. אומר לרשע 'צדיק אתה', יקבוהו עמים...|משלי כד כג}}- אסור להגיד לרשע שהוא צדיק, רק בגלל שהוא אדם מוכר ומפורסם ( [[ביאור:לא להגיד לרשעים שהם צדיקים|פירוט]] )
::* {{צמ|'''הכרהַכֵּר פניםפָּנִים''' לאלֹא טובטוֹב, ועלוְעַל פתפַּת לחםלֶחֶם יפשעיִפְשַׁע גברגָּבֶר|משלי כח כא}}- לא טוב שהשופט יתייחס באופן חיובי לנאשם שהוא מכיר אישית, גם אם הוא יודע שהוא איש טוב, כי ייתכן שהנאשם פשע מתוך רעב ( [[ביאור:גם אנשים טובים עלולים לפשוע מתוך רעב|פירוט]] ). ''' 
 
==תגובה / רמי ניר, 08.08.08==
::* {{צמ|לא '''תכירו פנים''' במשפט, כקטן כגדל תשמעון...|דברים א יז}}- אסור להתייחס בצורה שונה לאנשים מוכרים ומפורסמים, אלא יש לשמוע את כל הצדדים באותה מידה של הקשבה ( [[ביאור:לא תכירו פנים במשפט|פירוט]] ).
::* {{צמ|לא תטה משפט, לא '''תכיר פנים''' ולא תקח שחד...|דברים טז יט}}
::* {{צמ|'''הכרת פניהם''' ענתה בם, וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו...|ישעיהו ג ט}}- השופטים בימי ישעיהו לא התביישו בכך שהם מכירים פנים, הם הפכו את זה לנורמה מקובלת ( [[ביאור:הכרת פניהם ענתה בם|פירוט]] ).
::* {{צמ|גם אלה לחכמים: '''הכר פנים''' במשפט בל טוב. אומר לרשע 'צדיק אתה', יקבוהו עמים...|משלי כד כג}}- אסור להגיד לרשע שהוא צדיק, רק בגלל שהוא אדם מוכר ומפורסם ( [[ביאור:לא להגיד לרשעים שהם צדיקים|פירוט]] )
::* {{צמ|'''הכר פנים''' לא טוב, ועל פת לחם יפשע גבר|משלי כח כא}}- לא טוב שהשופט יתייחס באופן חיובי לנאשם שהוא מכיר אישית, גם אם הוא יודע שהוא איש טוב, כי ייתכן שהנאשם פשע מתוך רעב ( [[ביאור:גם אנשים טובים עלולים לפשוע מתוך רעב|פירוט]] ). '''
::
 
גם להמנע מהוקעת העמדת פנים של מתחזה = להכיר פנים.
'''
 
את משמעות סמל "הכרת פנים" ניתן לבסס בעיקר מתוכן הציטוט, ישעיהו ג ט: {{צ|הכרת פניהם ענתה בם, וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו}}.
 
ישעיה קורע את מסכת העמדת הפנים של המתחזים, אשר בדרך כלל לבשו "מסכה של צדיקים" כדי לשקר בחסות המסכה. בהדגשה לאותה עת, נוכח חוצפתם היתרה (שנחשפה), מוקיע ישעיה את התופעה החדשה: והלא מתחזים אלה (בהקשר לאותה עת) נועזים הם במיוחד, ואפילו אינם לובשים מסכה, ואף לא מוחקים את האמת השפוכה על פניהם, קרי "הכרת פניהם"; כלומר, ההתחזות הפכה לנורמה גלויה (קרי "ענתה בם") ואכן, אותם מתחזים גם מצדיקים בגלוי את חטאת סדום ואף מעיזים לא להתכחש לה.
 
לפי-כך, "לא תכירו פנים" = לא תקבלו את מסכת המתחזים כפנים מוכרות לחיוב. כי זה הבסיס להטות משפט. על-כן, יש להוקיע את "הכרת פניהם" של המתחזים.
 
 
<noinclude>
</noinclude>
{{מקורות|מקורות=
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/hkrpn.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2008-08-11.
}}
<noinclude>
 
<noinclude>
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/hkrpn.html}}
 
132,354

עריכות