יומא מב ב: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 68 בתים ,  לפני 9 שנים
[גרסה בדוקה][גרסה בדוקה]
'''הזאת מימיה אין כשירה באשה''' - לקמן מפרש לה:
 
'''ואין כשירה אלא ביום''' - דכתיב ([[במדבר יט יב|במדבר יט]]) הוא יתחטא בו ביום השלישי:
 
'''מניין לרבות שחיטתה וקבלת דמה והזאת דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת''' — דלא יהיו כשרין אלא ביום דאילו לענין באשה כבאיש אינו אצטריך לרבויי דכולהו כתיב בהו או אלעזר או כהן:
'''והזאת דמה''' - אל נוכח פני אהל מועד שבע פעמים:
 
'''ת"ל תורה''' - זאת חקת התורה ([[במדבר יט ב|שם]]) תורה אחת לכל עבודתה:
 
'''ת"ל זאת''' - את הכתוב כאן קיים ואל תוסיף:
'''אמרת הרי אנו למידין כולן מהזאת מימיה''' - שפסול הלילה מפורש בו:
 
'''שאין כשרים באשה כבאיש''' - כדלקמן ולקח אזוב וטבל במים איש טהור וגו' ([[במדבר יט יח|שם]]):
 
'''והאי מאי תיובתיה''' - לשמואל אי נימא מדקתני שחיטה פסולה באשה פסולה נמי בזר: