ברטנורא על שבת א: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{המשנה|א|א|שבת}}
<קטע התחלה=רע"ב א/>'''יציאות השבת''' - הוצאות שמרשות לרשות האמורות אצל שבת, והכנסות נמי קא קרי יציאות הואיל ומוציא מרשות לרשות {{תויט|ב|שבת|א|א}}. והאי דתני יציאות ולא תני הוצאות, לישנא דקרא נקט דכתיב {{קטן|([[שמות טז]])}} אל יצא איש ממקומו, ומיניה דרשינן הוצאה, אל יצא איש עם וזכליהכלי שבידו ללקוט המן:
 
'''שתים שהן ארבע''' - שתים מן התורה, הוצאה והכנסה לבעל הבית העומד בפנים ברשות היחיד, ועל שתים אלו חייב על שגגתו חטאת, ועל זדונו כרת, ועל התראתו סקילה, כמו בכל שאר מלאכות של שבת:
משתמש אלמוני