משנה פאה ב א: הבדלים בין גרסאות בדף

הוסר בית אחד ,  לפני 11 שנים
אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
===פירוש הרמב"ם (לפי התרגום הקדמון)===
'''מפסיקין לפאה''', לחלק השדה ולעשות שתי שדות ויתחייב להניח פאה בכל אחת מהם כפי מה שנתחייב,כמו שאמר הכתוב "פאת שדך" ואמרו ובלבד שלא יוציא משדה לחברתה '''ושלולית''' היא תעלה או גולת מים שנמשכים ממנה אמות המים להשקות בהם מקומות אחרים,וכן אמרו בפירוש המלה אמת המים המחלקת שלל לחברותיה '''ודרך היחיד''' ארבע אמות '''ודרך הרבים''' שש עשרה אמה '''ושביל הרבים ושביל היחיד''' הוא שיהיה דרך בין שתי השדות אם לאיש אחד שעובר משם לגנו או לשדהו או שיהיה השביל לרבים אפילו שיהיה אותו השביל צר מאד ובלבד שתהיה הדרך ההיא סלולה ותמידה בימי החום וימי הקור אבל אם לא היתה תמידה רק תהיה נפסקת בימות הגשמים לא הפריש בן שתי השדות אלא אם תהיה רחבה כפי המדה אשר זכרנו רוצה לומר ד' אמות ליחיד וט"ז אמה לרבים והודיענו דרך היחיד ודרך הרבים לפי שיצטרכו שניהם על כל פנים,שאילו היה אומר דרך היחיד היינו אומרים כי דרך היחיד בלבד יפריש כי אין לו דרך אחרת והוא הולך ושב עליה תמיד אבל דרך הרבים לא תפריש מפני שהרבים יש להם דרכים רבים מלבד זו ואפשר שיניחוהו ולא יעברו עליו ואילו הודיענו גם כן שדרך הרבים תפריש היינו אומרים שהעניין ההוא מפני שרחבה שש עשרה אמה אבל דרך היחיד לא,על כן הודיענו כי שני דרכים יפסיקו לפאה ותרגום "משעול הכרמים" שביל הכרמיא(במדבר כב-פסוק כד):''ובור''' הארץ שלא נזרעה ולא נעבדה אבל נשערה שממה:'''וניר''' היא הארץ אשר שדדו אותה והפכו אותה בחרישה וזאת המלה מלשון הקדש היא באמת והוא "נירו לכם ניר”(ירמיה ד-פסוק ג):'''וזרע אחר''' שיזרע זרע אחר להפריש בו בין שני הזרעים כגון שיפריש בין החטה בזרע פולים או אפוים וכיוצא בזה ואלו השלשה דברים,רוצה לומר,בור,ניר,וזרע אחר,לא יפרישו עד שיהיה שלש מעניות במענית המחרישה:ופירוש '''שחת''' מלשון השחתה וענינו בזה המקום הקוצר גז לבהמות ואין הלכה כרבי מאיר:
 
'''מפסיקין לפאה''',לחלק השדה ולעשות שתי שדות ויתחייב להניח פאה בכל אחת מהם כפי מה שנתחייב,כמו שאמר הכתוב "פאת שדך" ואמרו ובלבד שלא יוציא משדה לחברתה '''ושלולית''' היא תעלה או גולת מים שנמשכים ממנה אמות המים להשקות בהם מקומות אחרים,וכן אמרו בפירוש המלה אמת המים המחלקת שלל לחברותיה '''ודרך היחיד''' ארבע אמות '''ודרך הרבים''' שש עשרה אמה '''ושביל הרבים ושביל היחיד''' הוא שיהיה דרך בין שתי השדות אם לאיש אחד שעובר משם לגנו או לשדהו או שיהיה השביל לרבים אפילו שיהיה אותו השביל צר מאד ובלבד שתהיה הדרך ההיא סלולה ותמידה בימי החום וימי הקור אבל אם לא היתה תמידה רק תהיה נפסקת בימות הגשמים לא הפריש בן שתי השדות אלא אם תהיה רחבה כפי המדה אשר זכרנו רוצה לומר ד' אמות ליחיד וט"ז אמה לרבים והודיענו דרך היחיד ודרך הרבים לפי שיצטרכו שניהם על כל פנים,שאילו היה אומר דרך היחיד היינו אומרים כי דרך היחיד בלבד יפריש כי אין לו דרך אחרת והוא הולך ושב עליה תמיד אבל דרך הרבים לא תפריש מפני שהרבים יש להם דרכים רבים מלבד זו ואפשר שיניחוהו ולא יעברו עליו ואילו הודיענו גם כן שדרך הרבים תפריש היינו אומרים שהעניין ההוא מפני שרחבה שש עשרה אמה אבל דרך היחיד לא,על כן הודיענו כי שני דרכים יפסיקו לפאה ותרגום "משעול הכרמים" שביל הכרמיא(במדבר כב-פסוק כד):''ובור''' הארץ שלא נזרעה ולא נעבדה אבל נשערה שממה:'''וניר''' היא הארץ אשר שדדו אותה והפכו אותה בחרישה וזאת המלה מלשון הקדש היא באמת והוא "נירו לכם ניר”(ירמיה ד-פסוק ג):'''וזרע אחר''' שיזרע זרע אחר להפריש בו בין שני הזרעים כגון שיפריש בין החטה בזרע פולים או אפוים וכיוצא בזה ואלו השלשה דברים,רוצה לומר,בור,ניר,וזרע אחר,לא יפרישו עד שיהיה שלש מעניות במענית המחרישה:ופירוש '''שחת''' מלשון השחתה וענינו בזה המקום הקוצר גז לבהמות ואין הלכה כרבי מאיר:
 
===פירוש הרע"ב===
29

עריכות