פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 10,367 בתים ,  לפני 8 שנים
עדכון מאתר הניווט בתנך
הפועל "יכל" מציין, בלשון המקרא, יכולות מסוגים שונים:
 
א. טכנית-פיסית, כמו בלשון ימינו, למשל: '''
 
::* {{צמ|...ואנכיוְאָנֹכִי '''לאלֹא אוכלאוּכַל''' להמלטלְהִמָּלֵט ההרההָהָרָה פןפֶּן תדבקניתִּדְבָּקַנִי הרעההָרָעָה ומתיוָמַתִּי|בראשית יט יט}}
 
ב. צבאית - ניצחון במלחמה או במאבק, למשל: '''
 
::* {{צמ|...כיכִּי שריתשָׂרִיתָ עםעִם אלהיםאֱלֹהִים ועםוְעִם אנשיםאֲנָשִׁים '''ותוכלוַתּוּכָל'''|בראשית לב כט}}
 
ג. כלכלית, למשל: '''
 
::* {{צמ|כיכִּי היההָיָה רכושםרְכוּשָׁם רברָב משבתמִשֶּׁבֶת יחדויַחְדָּו ולאוְלֹא '''יכלהיָכְלָה''' ארץאֶרֶץ מגוריהםמְגוּרֵיהֶם לשאתלָשֵׂאת אתםאֹתָם מפנימִפְּנֵי מקניהםמִקְנֵיהֶם|בראשית לו ז}}'''
::
 
ד. נפשית, למשל: '''
 
::* {{צמ|וְלֹא '''יָכֹל''' יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו וַיִּקְרָא הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי וְלֹא עָמַד אִישׁ אִתּוֹ בְּהִתְוַדַּע יוֹסֵף אֶל אֶחָיו|בראשית מה א}}
::* {{צמ|ולא '''יכל''' יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו|בראשית מה א}}
 
ה. שכלית, למשל: '''
 
::* {{צמ|...ולאוְלֹא '''יכלויָכְלוּ''' להגידלְהַגִּיד החידההַחִידָה שלשתשְׁלֹשֶׁת ימיםיָמִים|שופטים יד יד}}
 
'''
 
ו. וגם רשות הקשורה לחוק ולמוסכמות, למשל:
 
::* {{צמ|ויהיוַיְהִי, אנשיםאֲנָשִׁים אשראֲשֶׁר היוהָיוּ טמאיםטְמֵאִים לנפשלְנֶפֶשׁ אדםאָדָם, '''ולאוְלֹא יכלויָכְלוּ''' לעשתלַעֲשֹׂת הפסחהַפֶּסַח ביוםבַּיּוֹם ההואהַהוּא, ויקרבווַיִּקְרְבוּ לפנילִפְנֵי משהמֹשֶׁה ולפניוְלִפְנֵי אהרןאַהֲרֹן ביוםבַּיּוֹם ההואהַהוּא|במדבר ט ו}}- הטמאים ודאי יכלו פיסית לקחת קרבן ולשחוט אותו, אבל הם לא היו רשאים, מפני טומאתם;
::* {{צמ|'''לאלֹא תוכלתוּכַל''' לאכללֶאֱכֹל בשעריךבִּשְׁעָרֶיךָ מעשרמַעְשַׂר דגנךדְּגָנְךָ ותירשךוְתִירֹשְׁךָ ויצהרךוְיִצְהָרֶךָ ובכרתוּבְכֹרֹת בקרךבְּקָרְךָ וצאנךוְצֹאנֶךָ וכלוְכָל נדריךנְדָרֶיךָ אשראֲשֶׁר תדרתִּדֹּר ונדבתיךוְנִדְבֹתֶיךָ ותרומתוּתְרוּמַת ידךיָדֶךָ|דברים יב יז}}לא תוכל = אינך רשאי.
::* {{צמ|'''לאלֹא תוכלתוּכַל''' לזבחלִזְבֹּחַ אתאֶת הפסחהַפָּסַח באחדבְּאַחַד שעריךשְׁעָרֶיךָ אשראֲשֶׁר ידוד אלהיךאֱלֹהֶיךָ נתןנֹתֵן לךלָךְ|דברים טז ה}}
::* {{צמ|שוםשׂוֹם תשיםתָּשִׂים עליךעָלֶיךָ מלךמֶלֶךְ אשראֲשֶׁר יבחריִבְחַר ידוד אלהיךאֱלֹהֶיךָ בובּוֹ מקרבמִקֶּרֶב אחיךאַחֶיךָ תשיםתָּשִׂים עליךעָלֶיךָ מלךמֶלֶךְ '''לאלֹא תוכלתוּכַל''' לתתלָתֵת עליךעָלֶיךָ אישאִישׁ נכרינָכְרִי אשראֲשֶׁר לאלֹא אחיךאָחִיךָ הואהוּא|דברים יז טו}}
::* {{צמ|וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ '''לֹא תוּכַל''' לְהִתְעַלֵּם|דברים כב ג}}
::* {{צמ|וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה '''לא תוכל''' להתעלם|דברים כב ג}}'''
::* {{צמ|וַאֲנַחְנוּ '''לֹא נוּכַל''' לָתֵת לָהֶם נָשִׁים מִבְּנוֹתֵינוּ, כִּי נִשְׁבְּעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אָרוּר נֹתֵן אִשָּׁה לְבִנְיָמִן|שופטים כא יח}}
::* [[מלכים א ה יז]]: " {{צ|אַתָּה יָדַעְתָּ אֶת דָּוִד אָבִי, כִּי לֹא '''יָכֹל''' לִבְנוֹת בַּיִת לְשֵׁם ה' אֱלֹהָיו מִפְּנֵי הַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר סְבָבֻהוּ, עַד תֵּת ה' אֹתָם תַּחַת כַּפּוֹת {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= רגלו|}} |}} }} " - דוד יכל ואף התכוון לבנות בית לה', אבל ה' לא הרשה לו (שמ"ב ז).
::* {{צמ|וַיֹּאמְרוּ '''לֹא נוּכַל''' עַד אֲשֶׁר יֵאָסְפוּ כָּל הָעֲדָרִים וְגָלֲלוּ אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וְהִשְׁקִינוּ הַצֹּאן|בראשית כט ח}}( [[ביאור:האבן על פי הבאר|פירוט]] )
 
::
 
::* {{צמ|ואנחנו '''לא נוכל''' לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן|שופטים כא יח}}
::* {{צמ|אתה ידעת את דוד אבי, כי לא '''יכל''' לבנות בית לשם ה' אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו, עד תת ה' אתם תחת כפות רגלו|מלכים א ה יז}}- דוד יכל ואף התכוון לבנות בית לה', אבל ה' לא הרשה לו (שמ"ב ז).
::* {{צמ|ויאמרו '''לא נוכל''' עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן|בראשית כט ח}}( [[ביאור:האבן על פי הבאר|פירוט]] )
<div class="future">
 
==נספח - יכולות מסוגים שונים==
פיסית: '''
 
::* {{צמ|ועיניוְעֵינֵי ישראליִשְׂרָאֵל כבדוכָּבְדוּ מזקןמִזֹּקֶן לאלֹא '''יוכליוּכַל''' לראותלִרְאוֹת ויגשוַיַּגֵּשׁ אתםאֹתָם אליואֵלָיו וישקוַיִּשַּׁק להםלָהֶם ויחבקוַיְחַבֵּק להםלָהֶם|בראשית מח י}}
::* {{צמ|'''ולאוְלֹא יכלהיָכְלָה''' עודעוֹד הצפינוהַצְּפִינוֹ...|שמות ב ג}}
::* {{צמ|וַיַּעֲשׂוּ כֵן הַחַרְטֻמִּים בְּלָטֵיהֶם לְהוֹצִיא אֶת הַכִּנִּים וְלֹא '''יָכֹלוּ''' וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה|שמות ח יד}}
::* {{צמ|ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא '''יכלו''' ותהי הכנם באדם ובבהמה|שמות ח יד}}
::* {{צמ|וְכִסָּה אֶת עֵין הָאָרֶץ וְלֹא '''יוּכַל''' לִרְאֹת אֶת הָאָרֶץ וְאָכַל אֶת יֶתֶר הַפְּלֵטָה הַנִּשְׁאֶרֶת לָכֶם מִן הַבָּרָד וְאָכַל אֶת כָּל הָעֵץ הַצֹּמֵחַ לָכֶם מִן הַשָּׂדֶה|שמות י ה}}
::* {{צמ|וכסה את עין הארץ ולא '''יוכל''' לראת את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם מן השדה|שמות י ה}}
::* {{צמ|וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא '''יָכְלוּ''' לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם צֵדָה לֹא עָשׂוּ לָהֶם|שמות יב לט}}
::* {{צמ|ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא '''יכלו''' להתמהמה וגם צדה לא עשו להם|שמות יב לט}}
::* {{צמ|ולאוְלֹא '''יכליָכֹל''' משהמֹשֶׁה לבואלָבוֹא אלאֶל אהלאֹהֶל מועדמוֹעֵד כיכִּי שכןשָׁכַן עליועָלָיו הענןהֶעָנָן וכבודוּכְבוֹד ידוד מלאמָלֵא אתאֶת המשכןהַמִּשְׁכָּן|שמות מ לה}}
::* {{צמ|מבלתימִבִּלְתִּי '''יכלתיְכֹלֶת''' ידוד להביאלְהָבִיא אתאֶת העםהָעָם הזההַזֶּה אלאֶל הארץהָאָרֶץ אשראֲשֶׁר נשבענִשְׁבַּע להםלָהֶם וישחטםוַיִּשְׁחָטֵם במדברבַּמִּדְבָּר|במדבר יד טז}}
::* {{צמ|וכיוְכִי ירבהיִרְבֶּה ממךמִמְּךָ הדרךהַדֶּרֶךְ כיכִּי לאלֹא '''תוכלתוּכַל''' שאתושְׂאֵתוֹ כיכִּי ירחקיִרְחַק ממךמִמְּךָ המקוםהַמָּקוֹם אשראֲשֶׁר יבחריִבְחַר ידוד אלהיךאֱלֹהֶיךָ לשוםלָשׂוּם שמושְׁמוֹ שםשָׁם כיכִּי יברכךיְבָרֶכְךָ ידוד אלהיךאֱלֹהֶיךָ|דברים יד כד}}
::* {{צמ|ולאוְלֹא '''יכלויָכְלוּ''' הכהניםהַכֹּהֲנִים לעמדלַעֲמֹד לשרתלְשָׁרֵת מפנימִפְּנֵי הענןהֶעָנָן כיכִּי מלאמָלֵא כבודכְבוֹד ידוד אתאֶת ביתבֵּית ידוד|מלכים א ח יא}}
::* {{צמ|וַיְהִי כִשְׁמֹעַ הַמֶּלֶךְ אֶת דְּבַר אִישׁ הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר קָרָא עַל הַמִּזְבֵּחַ בְּבֵית אֵל וַיִּשְׁלַח יָרָבְעָם אֶת יָדוֹ מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ לֵאמֹר תִּפְשֻׂהוּ וַתִּיבַשׁ יָדוֹ אֲשֶׁר שָׁלַח עָלָיו וְלֹא '''יָכֹל''' לַהֲשִׁיבָהּ אֵלָיו|מלכים א יג ד}}
::* {{צמ|ויהי כשמע המלך את דבר איש האלהים אשר קרא על המזבח בבית אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשהו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא '''יכל''' להשיבה אליו|מלכים א יג ד}}
::* {{צמ|וַתַּעַשׂ כֵּן אֵשֶׁת יָרָבְעָם וַתָּקָם וַתֵּלֶךְ שִׁלֹה וַתָּבֹא בֵּית אֲחִיָּה וַאֲחִיָּהוּ לֹא '''יָכֹל''' לִרְאוֹת כִּי קָמוּ עֵינָיו מִשֵּׂיבוֹ|מלכים א יד ד}}
::* {{צמ|ותעש כן אשת ירבעם ותקם ותלך שלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא '''יכל''' לראות כי קמו עיניו משיבו|מלכים א יד ד}}
::* {{צמ|ויחתרווַיַּחְתְּרוּ האנשיםהָאֲנָשִׁים להשיבלְהָשִׁיב אלאֶל היבשההַיַּבָּשָׁה ולאוְלֹא '''יכלויָכֹלוּ''' כיכִּי היםהַיָּם הולךהוֹלֵךְ וסערוְסֹעֵר עליהםעֲלֵיהֶם|יונה א יג}}
::* {{צמ|אמחצםאֶמְחָצֵם ולאוְלֹא '''יכלויֻכְלוּ''' קוםקוּם יפלויִפְּלוּ תחתתַּחַת רגלירַגְלָי|תהלים יח לט}}
::* {{צמ|שםשָׁם נפלונָפְלוּ פעליפֹּעֲלֵי אוןאָוֶן דחודֹּחוּ ולאוְלֹא '''יכלויָכְלוּ''' קוםקוּם|תהלים לו יג}}
 
צבאית:
'''
 
::* [[במדבר יג ל]]: " {{צ|וַיַּהַס כָּלֵב אֶת הָעָם אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי '''יָכוֹל נוּכַל''' לָהּ.}} {{צ|וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר עָלוּ עִמּוֹ אָמְרוּ לֹא '''נוּכַל''' לַעֲלוֹת אֶל הָעָם כִּי חָזָק הוּא מִמֶּנּוּ}} "
צבאית: '''
::* {{צמ|וְלֹא '''יֻכְלוּ''' בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָקוּם לִפְנֵי אֹיְבֵיהֶם עֹרֶף יִפְנוּ לִפְנֵי אֹיְבֵיהֶם כִּי הָיוּ לְחֵרֶם לֹא אוֹסִיף לִהְיוֹת עִמָּכֶם אִם לֹא תַשְׁמִידוּ הַחֵרֶם מִקִּרְבְּכֶם|יהושע ז יב}}
::* {{צמ|וְלֹא '''יָכְלוּ''' בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְהוֹרִישׁ אֶת הֶעָרִים הָאֵלֶּה וַיּוֹאֶל הַכְּנַעֲנִי לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ הַזֹּאֶת|יהושע יז יב}}
::* {{צמ|וַיִּחַר אַף ידוד בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּתְּנֵם בְּיַד שֹׁסִים וַיָּשֹׁסּוּ אוֹתָם וַיִּמְכְּרֵם בְּיַד אוֹיְבֵיהֶם מִסָּבִיב וְלֹא '''יָכְלוּ''' עוֹד לַעֲמֹד לִפְנֵי אוֹיְבֵיהֶם|שופטים ב יד}}
::* {{צמ|בְּיֶדְכֶם נָתַן אֱלֹהִים אֶת שָׂרֵי מִדְיָן אֶת עֹרֵב וְאֶת זְאֵב וּמַה '''יָּכֹלְתִּי''' עֲשׂוֹת כָּכֶם אָז רָפְתָה רוּחָם מֵעָלָיו בְּדַבְּרוֹ הַדָּבָר הַזֶּה|שופטים ח ג}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל דָּוִד לֹא '''תוּכַל''' לָלֶכֶת אֶל הַפְּלִשְׁתִּי הַזֶּה לְהִלָּחֵם עִמּוֹ כִּי נַעַר אַתָּה וְהוּא אִישׁ מִלְחָמָה מִנְּעֻרָיו|שמואל א יז לג}}
::* {{צמ|וַיַּרְא מֶלֶךְ מוֹאָב כִּי חָזַק מִמֶּנּוּ הַמִּלְחָמָה וַיִּקַּח אוֹתוֹ שְׁבַע מֵאוֹת אִישׁ שֹׁלֵף חֶרֶב לְהַבְקִיעַ אֶל מֶלֶךְ אֱדוֹם וְלֹא '''יָכֹלוּ'''|מלכים ב ג כו}}
::* {{צמ|אָז יַעֲלֶה רְצִין מֶלֶךְ אֲרָם וּפֶקַח בֶּן רְמַלְיָהוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל יְרוּשָׁלִַם לַמִּלְחָמָה וַיָּצֻרוּ עַל אָחָז וְלֹא '''יָכְלוּ''' לְהִלָּחֵם|מלכים ב טז ה}}
::* {{צמ|וַיְהִי בִּימֵי אָחָז בֶּן יוֹתָם בֶּן עֻזִּיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה עָלָה רְצִין מֶלֶךְ אֲרָם וּפֶקַח בֶּן רְמַלְיָהוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל יְרוּשָׁלִַם לַמִּלְחָמָה עָלֶיהָ וְלֹא '''יָכֹל''' לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ|ישעיהו ז א}}
::* {{צמ|קָרְסוּ כָרְעוּ יַחְדָּו לֹא '''יָכְלוּ''' מַלֵּט מַשָּׂא וְנַפְשָׁם בַּשְּׁבִי הָלָכָה|ישעיהו מו ב}}
::* {{צמ|וידוד אוֹתִי כְּגִבּוֹר עָרִיץ עַל כֵּן רֹדְפַי יִכָּשְׁלוּ וְלֹא '''יֻכָלוּ''' בֹּשׁוּ מְאֹד כִּי לֹא הִשְׂכִּילוּ כְּלִמַּת עוֹלָם לֹא תִשָּׁכֵחַ|ירמיהו כ יא}}
::* {{צמ|וָיָּשַׂר אֵל מַלְאָךְ '''וַיֻּכָל''' בָּכָה וַיִּתְחַנֶּן לוֹֹ בֵּית אֶל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ|הושע יב ה}}
::* {{צמ|פֶּן יֹאמַר אֹיְבִי '''יְכָלְתִּיו''' צָרַי יָגִילוּ כִּי אֶמּוֹט|תהלים יג ה}}
::* {{צמ|רַבַּת צְרָרוּנִי מִנְּעוּרָי גַּם לֹא '''יָכְלוּ''' לִי|תהלים קכט ב}}
 
ביולוגית:
::* [[במדבר יג ל]]: " {{צ|ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי '''יכול נוכל''' לה.}} {{צ|והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא '''נוכל''' לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו}} "
::* {{צמ|ולא '''יכלו''' בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם לא תשמידו החרם מקרבכם|יהושע ז יב}}
::* {{צמ|ולא '''יכלו''' בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת|יהושע יז יב}}
::* {{צמ|ויחר אף ידוד בישראל ויתנם ביד שסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא '''יכלו''' עוד לעמד לפני אויביהם|שופטים ב יד}}
::* {{צמ|בידכם נתן אלהים את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה '''יכלתי''' עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה|שופטים ח ג}}
::* {{צמ|ויאמר שאול אל דוד לא '''תוכל''' ללכת אל הפלשתי הזה להלחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו|שמואל א יז לג}}
::* {{צמ|וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה ויקח אותו שבע מאות איש שלף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא '''יכלו'''|מלכים ב ג כו}}
::* {{צמ|אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על אחז ולא '''יכלו''' להלחם|מלכים ב טז ה}}
::* {{צמ|ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה ולא '''יכל''' להלחם עליה|ישעיהו ז א}}
::* {{צמ|קרסו כרעו יחדו לא '''יכלו''' מלט משא ונפשם בשבי הלכה|ישעיהו מו ב}}
::* {{צמ|וידוד אותי כגבור עריץ על כן רדפי יכשלו ולא '''יכלו''' בשו מאד כי לא השכילו כלמת עולם לא תשכח|ירמיהו כ יא}}
::* {{צמ|וישר אל מלאך '''ויכל''' בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו|הושע יב ה}}
::* {{צמ|פן יאמר איבי '''יכלתיו''' צרי יגילו כי אמוט|תהלים יג ה}}
::* {{צמ|רבת צררוני מנעורי גם לא '''יכלו''' לי|תהלים קכט ב}}
 
::* {{צמ|וְהַדָּגָה אֲשֶׁר בַּיְאֹר מֵתָה וַיִּבְאַשׁ הַיְאֹר וְלֹא '''יָכְלוּ''' מִצְרַיִם לִשְׁתּוֹת מַיִם מִן הַיְאֹר וַיְהִי הַדָּם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם|שמות ז כא}}
'''
::* {{צמ|וַיָּבֹאוּ מָרָתָה וְלֹא '''יָכְלוּ''' לִשְׁתֹּת מַיִם מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם עַל כֵּן קָרָא שְׁמָהּ מָרָה|שמות טו כג}}
::* {{צמ|וַיִּצְקוּ לַאֲנָשִׁים לֶאֱכוֹל וַיְהִי כְּאָכְלָם מֵהַנָּזִיד וְהֵמָּה צָעָקוּ וַיֹּאמְרוּ מָוֶת בַּסִּיר אִישׁ הָאֱלֹהִים וְלֹא '''יָכְלוּ''' לֶאֱכֹל|מלכים ב ד מ}}
::* [[דברים כח כז]]: " {{צ|יַכְּכָה ידוד בִּשְׁחִין מִצְרַיִם {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= ובעפלים|}} |}} |}} |}} |}} וּבַגָּרָב וּבֶחָרֶס אֲשֶׁר לֹא '''תוּכַל''' לְהֵרָפֵא... יַכְּכָה ידוד בִּשְׁחִין רָע עַל הַבִּרְכַּיִם וְעַל הַשֹּׁקַיִם אֲשֶׁר לֹא '''תוּכַל''' לְהֵרָפֵא מִכַּף רַגְלְךָ וְעַד קָדְקֳדֶךָ}} "
 
כלכלית:
'''
 
::* {{צמ|וְלֹא נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו כִּי הָיָה רְכוּשָׁם רָב וְלֹא '''יָכְלוּ''' לָשֶׁבֶת יַחְדָּו|בראשית יג ו}}
ביולוגית: '''
 
שכלית:
::* {{צמ|והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא '''יכלו''' מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים|שמות ז כא}}
::* {{צמ|ויבאו מרתה ולא '''יכלו''' לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה|שמות טו כג}}
::* {{צמ|ויצקו לאנשים לאכול ויהי כאכלם מהנזיד והמה צעקו ויאמרו מות בסיר איש האלהים ולא '''יכלו''' לאכל|מלכים ב ד מ}}
::* {{צמ|יככה ידוד בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא '''תוכל''' להרפא... יככה ידוד בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא '''תוכל''' להרפא מכף רגלך ועד קדקדך|דברים כח כז}}
 
::* {{צמ|וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ אֲשֶׁר אִם '''יוּכַל''' אִישׁ לִמְנוֹת אֶת עֲפַר הָאָרֶץ גַּם זַרְעֲךָ יִמָּנֶה|בראשית יג טז}}, {{צמ|...הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים, אִם '''תּוּכַל''' לִסְפֹּר אֹתָם?...|בראשית טו ה}}
'''
::* {{צמ|וְהֵנָּה כָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נִשְׁאֲרוּ בְּבֵית מֶלֶךְ יְהוּדָה מוּצָאוֹת אֶל שָׂרֵי מֶלֶךְ בָּבֶל וְהִנֵּה אֹמְרוֹת הִסִּיתוּךָ '''וְיָכְלוּ''' לְךָ אַנְשֵׁי שְׁלֹמֶךָ הָטְבְּעוּ בַבֹּץ רַגְלֶךָ נָסֹגוּ אָחוֹר|ירמיהו לח כב}}
::* {{צמ|עַד הַגְּבּוֹּל שִׁלְּחוּךָ כֹּל אַנְשֵׁי בְרִיתֶךָ הִשִּׁיאוּךָ '''יָכְלוּ''' לְךָ אַנְשֵׁי שְׁלֹמֶךָ לַחְמְךָ יָשִׂימוּ מָזוֹר תַּחְתֶּיךָ אֵין תְּבוּנָה בו|עובדיה א ז}}
::* {{צמ|וְאֵלֶּה הָעוֹלִים מִתֵּל מֶלַח תֵּל חַרְשָׁא כְּרוּב אַדּוֹן וְאִמֵּר וְלֹא '''יָכְלוּ''' לְהַגִּיד בֵּית אֲבוֹתָם וְזַרְעָם אִם מִיִּשְׂרָאֵל הֵם|נחמיה ז סא}}
 
נפשית:
'''
 
::* {{צמ|וַתֹּאמֶר רָחֵל נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים נִפְתַּלְתִּי עִם אֲחֹתִי גַּם '''יָכֹלְתִּי''' וַתִּקְרָא שְׁמוֹ נַפְתָּלִי|בראשית ל ח}}
כלכלית: '''
::* {{צמ|נָבֹל תִּבֹּל גַּם אַתָּה גַּם הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ כִּי כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר לֹא '''תוּכַל''' עֲשֹׂהוּ לְבַדֶּךָ... אִם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה תַּעֲשֶׂה וְצִוְּךָ אֱלֹהִים '''וְיָכָלְתָּ''' עֲמֹד וְגַם כָּל הָעָם הַזֶּה עַל מְקֹמוֹ יָבֹא בְשָׁלוֹם|שמות יח יח}}
 
::* {{צמ|לֹא '''אוּכַל''' אָנֹכִי לְבַדִּי לָשֵׂאֶת את כָּל הָעָם הַזֶּה כִּי כָבֵד מִמֶּנִּי|במדבר יא יד}}
::* {{צמ|ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא '''יכלו''' לשבת יחדו|בראשית יג ו}}
::* {{צמ|בְּנֵיהֶם אֲשֶׁר נֹתְרוּ אַחֲרֵיהֶם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר לֹא '''יָכְלוּ''' בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַחֲרִימָם וַיַּעֲלֵם שְׁלֹמֹה לְמַס עֹבֵד עַד הַיּוֹם הַזֶּה|מלכים א ט כא}}
 
::* {{צמ|וְלֹא '''יָכֹל''' דָּוִיד לָלֶכֶת לְפָנָיו לִדְרֹשׁ אֱלֹהִים כִּי נִבְעַת מִפְּנֵי חֶרֶב מַלְאַךְ ידוד|דברי הימים א כא ל}}
שכלית: '''
 
::* {{צמ|ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם '''יוכל''' איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה|בראשית יג טז}}, {{צמ|...הבט נא השמימה וספר הכוכבים, אם '''תוכל''' לספר אתם?...|בראשית טו ה}}
::* {{צמ|והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך '''ויכלו''' לך אנשי שלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור|ירמיהו לח כב}}
::* {{צמ|עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך '''יכלו''' לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו|עובדיה א ז}}
::* {{צמ|ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא '''יכלו''' להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם|נחמיה ז סא}}
 
נפשית: '''
 
::* {{צמ|ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם '''יכלתי''' ותקרא שמו נפתלי|בראשית ל ח}}
::* {{צמ|נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא '''תוכל''' עשהו לבדך... אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים '''ויכלת''' עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום|שמות יח יח}}
::* {{צמ|לא '''אוכל''' אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני|במדבר יא יד}}
::* {{צמ|בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא '''יכלו''' בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עבד עד היום הזה|מלכים א ט כא}}
::* {{צמ|ולא '''יכל''' דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך ידוד|דברי הימים א כא ל}}
 
'''
 
==פסוקים שבהם כמה משמעויות אפשריות==
 
::* {{צמ|מהרמַהֵר המלטהִמָּלֵט שמהשָׁמָּה, כיכִּי '''לאלֹא אוכלאוּכַל''' לעשותלַעֲשׂוֹת דברדָּבָר עדעַד באךבֹּאֲךָ שמהשָׁמָּה...|בראשית יט כב}}- המלאך לא היה רשאי להשמיד את סדום, ולכן גם לא יכל פיסית לעשות זאת, לפני שלוט הגיע למקום בטוח.
::* {{צמ|ויעןוַיַּעַן לבןלָבָן ובתואלוּבְתוּאֵל ויאמרווַיֹּאמְרוּ 'מידוד יצאיָצָא הדברהַדָּבָר לאלֹא '''נוכלנוּכַל''' דברדַּבֵּר אליךאֵלֶיךָ רערַע אואוֹ טובטוֹב'|בראשית כד נ}}- אנחנו לא רשאים ולא מסוגלים נפשית להתנגד לגזירת ה'.
::* {{צמ|ויראווַיִּרְאוּ אחיואֶחָיו כיכִּי אתואֹתוֹ אהבאָהַב אביהםאֲבִיהֶם מכלמִכָּל אחיואֶחָיו וישנאווַיִּשְׂנְאוּ אתואֹתוֹ ולאוְלֹא '''יכלויָכְלוּ''' דברודַּבְּרוֹ לשלםלְשָׁלֹם|בראשית לז ד}}- לא יכלו נפשית לדבר איתו, או - לא יכלו לסבול כשהוא דיבר איתם. '''
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל ידוד '''לֹא יוּכַל''' הָעָם לַעֲלֹת אֶל הַר סִינָי כִּי אַתָּה הַעֵדֹתָה בָּנוּ לֵאמֹר הַגְבֵּל אֶת הָהָר וְקִדַּשְׁתּוֹ|שמות יט כג}}- לא מסוגלים נפשית להמרות את דבריך ולעלות להר;
::
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר ' '''לֹא תוּכַל''' לִרְאֹת אֶת פָּנָי, כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי'|שמות לג כ}}
::* {{צמ|ויאמר משה אל ידוד '''לא יוכל''' העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו|שמות יט כג}}- לא מסוגלים נפשית להמרות את דבריך ולעלות להר;
::* {{צמ|וְנָשַׁל ידוד אֱלֹהֶיךָ אֶת הַגּוֹיִם הָאֵל מִפָּנֶיךָ מְעַט מְעָט '''לֹא תוּכַל''' כַּלֹּתָם מַהֵר פֶּן תִּרְבֶּה עָלֶיךָ חַיַּת הַשָּׂדֶה|דברים ז כב}}
::* {{צמ|ויאמר ' '''לא תוכל''' לראת את פני, כי לא יראני האדם וחי'|שמות לג כ}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל הָעָם '''לֹא תוּכְלוּ''' לַעֲבֹד אֶת ידוד כִּי אֱלֹהִים קְדֹשִׁים הוּא אֵל קַנּוֹא הוּא לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם וּלְחַטֹּאותֵיכֶם|יהושע כד יט}}
::* {{צמ|ונשל ידוד אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט '''לא תוכל''' כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה|דברים ז כב}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל דָּוִד בָּרוּךְ אַתָּה בְּנִי דָּוִד גַּם עָשֹׂה תַעֲשֶׂה וְגַם '''יָכֹל תּוּכָל''' וַיֵּלֶךְ דָוִד לְדַרְכּוֹ וְשָׁאוּל שָׁב לִמְקוֹמוֹ|שמואל א כו כה}}
::* {{צמ|ויאמר יהושע אל העם '''לא תוכלו''' לעבד את ידוד כי אלהים קדשים הוא אל קנוא הוא לא ישא לפשעכם ולחטאותיכם|יהושע כד יט}}
::* {{צמ|ויאמר שאול אל דוד ברוך אתה בני דוד גם עשה תעשה וגם '''יכל תוכל''' וילך דוד לדרכו ושאול שב למקומו|שמואל א כו כה}}
 
==פסוקים נוספים==
'''
 
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר אֵצֵא וְהָיִיתִי רוּחַ שֶׁקֶר בְּפִי כָּל נְבִיאָיו וַיֹּאמֶר תְּפַתֶּה וְגַם '''תּוּכָל''' צֵא וַעֲשֵׂה כֵן|מלכים א כב כב}}
==פסוקים נוספים '''==
::* {{צמ|וְעַתָּה הִתְעָרֶב נָא אֶת אֲדֹנִי אֶת מֶלֶךְ אַשּׁוּר וְאֶתְּנָה לְךָ אַלְפַּיִם סוּסִים אִם '''תּוּכַל''' לָתֶת לְךָ רֹכְבִים עֲלֵיהֶם|מלכים ב יח כג}}
 
::* {{צמ|וְעַתָּה הִתְעָרֶב נָא אֶת אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אַשּׁוּר וְאֶתְּנָה לְךָ אַלְפַּיִם סוּסִים אִם '''תּוּכַל''' לָתֶת לְךָ רֹכְבִים עֲלֵיהֶם|ישעיהו לו ח}}
::* {{צמ|ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם '''תוכל''' צא ועשה כן|מלכים א כב כב}}
::* {{צמ|וּבָא עָלַיִךְ רָעָה לֹא תֵדְעִי שַׁחְרָהּ וְתִפֹּל עָלַיִךְ הֹוָה לֹא '''תוּכְלִי''' כַּפְּרָהּ וְתָבֹא עָלַיִךְ פִּתְאֹם שׁוֹאָה לֹא תֵדָעִי|ישעיהו מז יא}}
::* {{צמ|ועתה התערב נא את אדני את מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם '''תוכל''' לתת לך רכבים עליהם|מלכים ב יח כג}}
::* {{צמ|עִמְדִי נָא בַחֲבָרַיִךְ וּבְרֹב כְּשָׁפַיִךְ בַּאֲשֶׁר יָגַעַתְּ מִנְּעוּרָיִךְ אוּלַי '''תּוּכְלִי''' הוֹעִיל אוּלַי תַּעֲרוֹצִי|ישעיהו מז יב}}
::* {{צמ|ועתה התערב נא את אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם '''תוכל''' לתת לך רכבים עליהם|ישעיהו לו ח}}
::* {{צמ|וְהֻסַּג אָחוֹר מִשְׁפָּט וּצְדָקָה מֵרָחוֹק תַּעֲמֹד כִּי כָשְׁלָה בָרְחוֹב אֱמֶת וּנְכֹחָה לֹא '''תוּכַל''' לָבוֹא|ישעיהו נט יד}}
::* {{צמ|ובא עליך רעה לא תדעי שחרה ותפל עליך הוה לא '''תוכלי''' כפרה ותבא עליך פתאם שואה לא תדעי|ישעיהו מז יא}}
::* [[ירמיהו ג ה]]: " {{צ|הֲיִנְטֹר לְעוֹלָם אִם יִשְׁמֹר לָנֶצַח הִנֵּה {{קטן|קטן= [דִבַּרְתְּ]י|}} וַתַּעֲשִׂי הָרָעוֹת '''וַתּוּכָל'''}} "
::* {{צמ|עמדי נא בחבריך וברב כשפיך באשר יגעת מנעוריך אולי '''תוכלי''' הועיל אולי תערוצי|ישעיהו מז יב}}
::* {{צמ|הֲיַהֲפֹךְ כּוּשִׁי עוֹרוֹ וְנָמֵר חֲבַרְבֻּרֹתָיו גַּם אַתֶּם '''תּוּכְלוּ''' לְהֵיטִיב לִמֻּדֵי הָרֵעַ|ירמיהו יג כג}}
::* {{צמ|והסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמד כי כשלה ברחוב אמת ונכחה לא '''תוכל''' לבוא|ישעיהו נט יד}}
::* {{צמ|פִּתִּיתַנִי ידוד וָאֶפָּת חֲזַקְתַּנִי '''וַתּוּכָל''' הָיִיתִי לִשְׂחוֹק כָּל הַיּוֹם כֻּלֹּה לֹעֵג לִי|ירמיהו כ ז}}
::* {{צמ|הינטר לעולם אם ישמר לנצח הנה דברתי ותעשי הרעות '''ותוכל'''|ירמיהו ג ה}}
::* {{צמ|וַיִּשְׁלַח אֲמַצְיָה כֹּהֵן בֵּית אֵל אֶל יָרָבְעָם מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר קָשַׁר עָלֶיךָ עָמוֹס בְּקֶרֶב בֵּית יִשְׂרָאֵל לֹא '''תוּכַל''' הָאָרֶץ לְהָכִיל אֶת כָּל דְּבָרָיו|עמוס ז י}}
::* {{צמ|היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם '''תוכלו''' להיטיב למדי הרע|ירמיהו יג כג}}
::* {{צמ|טְהוֹר עֵינַיִם מֵרְאוֹת רָע וְהַבִּיט אֶל עָמָל לֹא '''תוּכָל''' לָמָּה תַבִּיט בּוֹגְדִים תַּחֲרִישׁ בְּבַלַּע רָשָׁע צַדִּיק מִמֶּנּוּ|חבקוק א יג}}
::* {{צמ|פתיתני ידוד ואפת חזקתני '''ותוכל''' הייתי לשחוק כל היום כלה לעג לי|ירמיהו כ ז}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר אֵצֵא וְהָיִיתִי לְרוּחַ שֶׁקֶר בְּפִי כָּל נְבִיאָיו וַיֹּאמֶר תְּפַתֶּה וְגַם '''תּוּכָל''' צֵא וַעֲשֵׂה כֵן|דברי הימים ב יח כא}}
::* {{צמ|וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא '''תוכל''' הארץ להכיל את כל דבריו|עמוס ז י}}
::* {{צמ|אִם '''תּוּכַל''' הֲשִׁיבֵנִי עֶרְכָה לְפָנַי הִתְיַצָּבָה|איוב לג ה}}
::* {{צמ|טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא '''תוכל''' למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו|חבקוק א יג}}
::* [[איוב מב ב]]: " {{צ| {{קטן|קטן= ידעת|}} כִּי כֹל '''תּוּכָל''' וְלֹא יִבָּצֵר מִמְּךָ מְזִמָּה}} "
::* {{צמ|ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם '''תוכל''' צא ועשה כן|דברי הימים ב יח כא}}
::* {{צמ|תַּחַת שָׁלוֹשׁ רָגְזָה אֶרֶץ וְתַחַת אַרְבַּע לֹא '''תוּכַל''' שְׂאֵת|משלי ל כא}}
::* {{צמ|אם '''תוכל''' השיבני ערכה לפני התיצבה|איוב לג ה}}
::* {{צמ|וַיְסַפֵּר הָמָן לְזֶרֶשׁ אִשְׁתּוֹ וּלְכָל אֹהֲבָיו אֵת כָּל אֲשֶׁר קָרָהוּ וַיֹּאמְרוּ לוֹֹ חֲכָמָיו וְזֶרֶשׁ אִשְׁתּוֹ אִם מִזֶּרַע הַיְּהוּדִים מָרְדֳּכַי אֲשֶׁר הַחִלּוֹתָ לִנְפֹּל לְפָנָיו לֹא '''תוּכַל''' לו כִּי נָפוֹל תִּפּוֹל לְפָנָיו|אסתר ו יג}}
::* {{צמ|ידעת כי כל '''תוכל''' ולא יבצר ממך מזמה|איוב מב ב}}
::* [[דניאל ה טז]]: " {{צ|וַאֲנָה שִׁמְעֵת {{קטן|קטן= עַליך|}} דִּי ''' {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= תוכל|}} |}} ''' פִּשְׁרִין לְמִפְשַׁר וְקִטְרִין לְמִשְׁרֵא כְּעַן הֵן '''תוכל''' כְּתָבָא לְמִקְרֵא וּפִשְׁרֵהּ לְהוֹדָעֻתַנִי אַרְגְּוָנָא תִלְבַּשׁ {{קטן|קטן= והמונכא|}} דִי דַהֲבָא על צַוְּארָךְ וְתַלְתָּא בְמַלְכוּתָא תִּשְׁלַט}} "
::* {{צמ|תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא '''תוכל''' שאת|משלי ל כא}}
::* {{צמ|וְעַתָּה לְכָה נָּא אָרָה לִּי אֵת הָעָם הַזֶּה כִּי עָצוּם הוּא מִמֶּנִּי אוּלַי '''אוּכַל''' נַכֶּה בּוֹ וַאֲגָרְשֶׁנּוּ מִן הָאָרֶץ כִּי יָדַעְתִּי אֶת אֲשֶׁר תְּבָרֵךְ מְבֹרָךְ וַאֲשֶׁר תָּאֹר יוּאָר|במדבר כב ו}}
::* {{צמ|ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא '''תוכל''' לו כי נפול תפול לפניו|אסתר ו יג}}
::* {{צמ|הִנֵּה הָעָם הַיֹּצֵא מִמִּצְרַיִם וַיְכַס אֶת עֵין הָאָרֶץ עַתָּה לְכָה קָבָה לִּי אֹתוֹ אוּלַי '''אוּכַל''' לְהִלָּחֶם בּוֹ וְגֵרַשְׁתִּיו|במדבר כב יא}}
::* {{צמ|ואנה שמעת עליך די '''תוכל''' פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן '''תוכל''' כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש והמונכא די דהבא על צוארך ותלתא במלכותא תשלט|דניאל ה טז}}
::* {{צמ|וַיַּעַן בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֶל עַבְדֵי בָלָק אִם יִתֶּן לִי בָלָק מְלֹא בֵיתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב לֹא '''אוֹּכַל''' לַעֲבֹר אֶת פִּי ידוד אֱלֹהָי לַעֲשׂוֹת קְטַנָּה או גְדוֹלָה|במדבר כב יח}}
::* {{צמ|ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי '''אוכל''' נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר|במדבר כב ו}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר בָּלָק אֶל בִּלְעָם הֲלֹא שָׁלֹחַ שָׁלַחְתִּי אֵלֶיךָ לִקְרֹא לָךְ לָמָּה לֹא הָלַכְתָּ אֵלָי הַאֻמְנָם לֹא '''אוּכַל''' כַּבְּדֶךָ|במדבר כב לז}}
::* {{צמ|הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי '''אוכל''' להלחם בו וגרשתיו|במדבר כב יא}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל בָּלָק הִנֵּה בָאתִי אֵלֶיךָ עַתָּה היכל '''אוּכַל''' דַּבֵּר מְאוּמָה הַדָּבָר אֲשֶׁר יָשִׂים אֱלֹהִים בְּפִי אֹתוֹ אֲדַבֵּר|במדבר כב לח}}
::* {{צמ|ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא '''אוכל''' לעבר את פי ידוד אלהי לעשות קטנה או גדולה|במדבר כב יח}}
::* {{צמ|אִם יִתֶּן לִי בָלָק מְלֹא בֵיתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב לֹא '''אוֹּכַל''' לַעֲבֹר אֶת פִּי ידוד לַעֲשׂוֹת טוֹבָה או רָעָה מִלִּבִּי אֲשֶׁר יְדַבֵּר ידוד אֹתוֹ אֲדַבֵּר|במדבר כד יג}}
::* {{צמ|ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא '''אוכל''' כבדך|במדבר כב לז}}
::* {{צמ|וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר לֹא '''אוּכַל''' לְבַדִּי שְׂאֵת אֶתְכֶם|דברים א ט}}
::* {{צמ|ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל '''אוכל''' דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר|במדבר כב לח}}
::* {{צמ|כִּי תֹאמַר בִּלְבָבְךָ רַבִּים הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִמֶּנִּי אֵיכָה '''אוּכַל''' לְהוֹרִישָׁם|דברים ז יז}}
::* {{צמ|אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא '''אוכל''' לעבר את פי ידוד לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר ידוד אתו אדבר|במדבר כד יג}}
::* {{צמ|וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹֹ אֶת בָּנָיו אֵת אֲשֶׁר יִהְיֶה לו לֹא '''יוּכַל''' לְבַכֵּר אֶת בֶּן הָאֲהוּבָה עַל פְּנֵי בֶן הַשְּׂנוּאָה הַבְּכֹר|דברים כא טז}}
::* {{צמ|ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא '''אוכל''' לבדי שאת אתכם|דברים א ט}}
::* {{צמ|וְעָנְשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע עַל בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה לֹא '''יוּכַל''' לְשַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו|דברים כב יט}}
::* {{צמ|כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה '''אוכל''' להורישם|דברים ז יז}}
::* [[דברים כב כט]]: " {{צ|וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי {{קטן|קטן= הנער|}} חֲמִשִּׁים כָּסֶף וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ לֹא '''יוּכַל''' שַׁלְּחָהּ כָּל יָמָיו}} "
::* {{צמ|והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא '''יוכל''' לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר|דברים כא טז}}
::* {{צמ|לֹא '''יוּכַל''' בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה כִּי תוֹעֵבָה הִוא לִפְנֵי ידוד וְלֹא תַחֲטִיא אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר ידוד אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה|דברים כד ד}}
::* {{צמ|וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא '''יוכל''' לשלחה כל ימיו|דברים כב יט}}
::* {{צמ|וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם בֶּן מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם לֹא '''אוּכַל''' עוֹד לָצֵאֶת וְלָבוֹא וידוד אָמַר אֵלַי לֹא תַעֲבֹר את הַיַּרְדֵּן הַזֶּה|דברים לא ב}}
::* {{צמ|ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא '''יוכל''' שלחה כל ימיו|דברים כב כט}}
::* {{צמ|וַיֹּאמְרוּ כָּל הַנְּשִׂיאִים אֶל כָל הָעֵדָה אֲנַחְנוּ נִשְׁבַּעְנוּ לָהֶם בידוד אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְעַתָּה לֹא '''נוּכַל''' לִנְגֹּעַ בָּהֶם|יהושע ט יט}}
::* {{צמ|לא '''יוכל''' בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ידוד ולא תחטיא את הארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך נחלה|דברים כד ד}}
::* [[יהושע טו סג]]: " {{צ|וְאֶת הַיְבוּסִי יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם לֹא ''' {{קטן|קטן= יוכלו|}} ''' בְּנֵי יְהוּדָה לְהוֹרִישָׁם וַיֵּשֶׁב הַיְבוּסִי אֶת בְנֵי יְהוּדָה בִּירוּשָׁלִַם עַד הַיּוֹם הַזֶּה}} "
::* {{צמ|ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא '''אוכל''' עוד לצאת ולבוא וידוד אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה|דברים לא ב}}
::* {{צמ|וַיְהִי כִרְאוֹתוֹ אוֹתָהּ וַיִּקְרַע אֶת בְּגָדָיו וַיֹּאמֶר אֲהָהּ בִּתִּי הַכְרֵעַ הִכְרַעְתִּנִי וְאַתְּ הָיִיתְ בְּעֹכְרָי וְאָנֹכִי פָּצִיתִי פִי אֶל ידוד וְלֹא '''אוּכַל''' לָשׁוּב|שופטים יא לה}}
::* {{צמ|ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה אנחנו נשבענו להם בידוד אלהי ישראל ועתה לא '''נוכל''' לנגע בהם|יהושע ט יט}}
::* {{צמ|וַיַּעֲלוֹּ אֵלֶיהָ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים וַיֹּאמְרוּ לָהּ פַּתִּי אוֹתוֹ וּרְאִי בַּמֶּה כֹּחוֹ גָדוֹל וּבַמֶּה '''נוּכַל''' לו וַאֲסַרְנֻהוּ לְעַנֹּתוֹ וַאֲנַחְנוּ נִתַּן לָךְ אִישׁ אֶלֶף וּמֵאָה כָּסֶף|שופטים טז ה}}
::* {{צמ|ואת היבוסי יושבי ירושלם לא '''יוכלו''' בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה|יהושע טו סג}}
::* [[שמואל א ג ב]]: " {{צ|וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא וְעֵלִי שֹׁכֵב בִּמְקֹמוֹ {{קטן|קטן= ועינו|}} הֵחֵלּוּ כֵהוֹת לֹא '''יוּכַל''' לִרְאוֹת}} "
::* {{צמ|ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי הכרע הכרעתני ואת היית בעכרי ואנכי פציתי פי אל ידוד ולא '''אוכל''' לשוב|שופטים יא לה}}
::* {{צמ|וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי בֵית שֶׁמֶשׁ מִי '''יוּכַל''' לַעֲמֹד לִפְנֵי ידוד הָאֱלֹהִים הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה וְאֶל מִי יַעֲלֶה מֵעָלֵינוּ|שמואל א ו כ}}
::* {{צמ|ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה '''נוכל''' לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן לך איש אלף ומאה כסף|שופטים טז ה}}
::* {{צמ|ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו ועינו החלו כהות לא '''יוכל''' לראות|שמואל א ג ב}}
::* {{צמ|ויאמרו אנשי בית שמש מי '''יוכל''' לעמד לפני ידוד האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו|שמואל א ו כ}}
::* {{צמ|אם '''יוכל''' להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים ואם אני '''אוכל''' לו והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אתנו|שמואל א יז ט}}
::* {{צמ|ויחגר דוד את חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא נסה ויאמר דוד אל שאול לא '''אוכל''' ללכת באלה כי לא נסיתי ויסרם דוד מעליו|שמואל א יז לט}}
::* {{צמ|כל הדברים יגעים לא '''יוכל''' איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע|קהלת א ח}}
::* {{צמ|מעות לא '''יוכל''' לתקן וחסרון לא '''יוכל''' להמנות|קהלת א טו}}
::* {{צמ|ברבות הטובה רבו '''אוכליה''' ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו|קהלת ה י}}
::* {{צמ|מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא '''יוכל''' לדין עם שהתקיף ממנו|קהלת ו י}}
::* {{צמ|ראה את מעשה האלהים כי מי '''יוכל''' לתקן את אשר עותו|קהלת ז יג}}
</div>
 
::*
 
{{מקורות|מקורות=
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/ykl.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2007-08-24.
}}
<noinclude>
 
<noinclude>
{{קטן|הקטגוריות נמצאות ב: {{עריכה|ביאור:יכל %3D היה מסוגל או היה רשאי|ביאור:יכל - היה מסוגל או היה רשאי}}}}
 
[[קטגוריה:הגדרות מושגים|יכל]]
</noinclude>
{{מקורות|מקורות=
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/ykl.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2007-08-24.
}}
 
<noinclude>
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/ykl.html}}
 
132,354

עריכות