פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 1,489 בתים ,  לפני 9 שנים
עדכון מאתר הניווט בתנך
{{מאמר הגדרה}}
 
האכזריות מציינת חוסר-רחמים, גם בלשון התנ"ך וגם בלשון ימינו, למשל: '''
 
::* {{צמ|קשתקֶשֶׁת וכידוןוְכִידוֹן יחזיקויַחֲזִיקוּ, '''אכזריאַכְזָרִי''' הואהוּא ולאוְלֹא ירחמויְרַחֵמוּ...|ירמיהו ו כג}}
::* {{צמ|יודעיוֹדֵעַ צדיקצַדִּיק נפשנֶפֶשׁ בהמתובְּהֶמְתּוֹ, ורחמיוְרַחֲמֵי רשעיםרְשָׁעִים '''אכזריאַכְזָרִי'''|משלי יב י}}
 
נראה לי שהמילה מורכבת משתי מילים: "אך זר", כמו בפסוק: '''
 
::* {{צמ|אחיאַחַי מעלימֵעָלַי הרחיקהִרְחִיק, וידעיוְיֹדְעַי '''אךאַךְ זרוזָרוּ''' ממנימִמֶּנִּי|איוב יט יג}}
 
אכזר הוא "אך זר", רק זר; מתנהג כאילו אין כל קשר ויחס בינו לבין האדם הסובל.
 
חיזוק לפירוש זה - בפסוק: '''
 
::* {{צמ|פןפֶּן תתןתִּתֵּן '''לאחריםלַאֲחֵרִים''' הודךהוֹדֶךָ, ושנתיךוּשְׁנֹתֶיךָ '''לאכזרילְאַכְזָרִי'''|משלי ה ט}}- "אכזרי" מקביל ל"אחרים". '''
 
::
בעוד שהרחמים מציינים הזדהות והשתתפות בצרת הזולת, האכזריות מציינת התנכרות והתעלמות מצרת הזולת - כאילו שמדובר בשני יצורים זרים לגמרי, ולא בשני צאצאים של אדם הראשון. '''
 
בעוד שהרחמים מציינים הזדהות והשתתפות בצרת הזולת, האכזריות מציינת התנכרות והתעלמות מצרת הזולת - כאילו שמדובר בשני יצורים זרים לגמרי, ולא בשני צאצאים של אדם הראשון. '''
<div class="advanced">
 
==פירושים נוספים==
 
ע"פ שבי"ל, המילה "אכזר" היתה, במקור, שם של מין נחש: '''
 
::* {{צמ|חמתחֲמַת תנינםתַּנִּינִם יינםיֵינָם, וראשוְרֹאשׁ פתניםפְּתָנִים '''אכזראַכְזָר'''|דברים לב לג}}
 
ומכיוון שזהו נחש חסר-רחמים במיוחד, משתמשים במילה זו בהשאלה, לתאר כל אדם שאינו מרחם. '''
 
</div>
 
'''
<div class="future">
 
==פסוקים נוספים '''==
 
::# {{צמ|הנההִנֵּה יוםיוֹם ה' באבָּא, '''אכזריאַכְזָרִי''' ועברהוְעֶבְרָה וחרוןוַחֲרוֹן אףאָף, לשוםלָשׂוּם הארץהָאָרֶץ לשמהלְשַׁמָּה, וחטאיהוְחַטָּאֶיהָ ישמידיַשְׁמִיד ממנהמִמֶּנָּה|ישעיהו יג ט}}
::# {{צמ|כלכָּל מאהביךמְאַהֲבַיִךְ שכחוךשְׁכֵחוּךְ אותךאוֹתָךְ לאלֹא ידרשויִדְרֹשׁוּ; כיכִּי מכתמַכַּת אויבאוֹיֵב הכיתיךהִכִּיתִיךְ מוסרמוּסַר '''אכזריאַכְזָרִי''' עלעַל רברֹב עונך עצמועָצְמוּ חטאתיךחַטֹּאתָיִךְ|ירמיהו ל יד}}
::# {{צמ|קֶשֶׁת וְכִידֹן יַחֲזִיקוּ '''אַכְזָרִי''' הֵמָּה וְלֹא יְרַחֵמוּ קוֹלָם כַּיָּם יֶהֱמֶה וְעַל סוּסִים יִרְכָּבוּ עָרוּךְ כְּאִישׁ לַמִּלְחָמָה עָלַיִךְ בַּת בָּבֶל|ירמיהו נ מב}}
::# {{צמ|קשת וכידן יחזיקו '''אכזרי''' המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת בבל|ירמיהו נ מב}}
::# {{צמ|תהפךתֵּהָפֵךְ '''לאכזרלְאַכְזָר''' לילִי, בעצםבְּעֹצֶם ידךיָדְךָ תשטמניתִשְׂטְמֵנִי|איוב ל כא}}
::# {{צמ|לאלֹא '''אכזראַכְזָר''' כיכִּי יעורנויְעוּרֶנּוּ, ומיוּמִי הואהוּא לפנילְפָנַי יתיצביִתְיַצָּב|איוב מא ב}}
::# {{צמ|גמלגֹּמֵל נפשונַפְשׁוֹ אישאִישׁ חסדחָסֶד, ועכרוְעֹכֵר שארושְׁאֵרוֹ '''אכזריאַכְזָרִי'''|משלי יא יז}}
::# {{צמ|אךאַךְ מרימְרִי יבקשיְבַקֶּשׁ רערָע, ומלאךוּמַלְאָךְ '''אכזריאַכְזָרִי''' ישלחיְשֻׁלַּח בובּוֹ|משלי יז יא}}
::# {{צמ|'''אכזריותאַכְזְרִיּוּת''' חמהחֵמָה, ושטףוְשֶׁטֶף אףאָף; ומיוּמִי יעמדיַעֲמֹד לפנילִפְנֵי קנאהקִנְאָה|משלי כז ד}}
::# [[איכה ד ג]]: " {{צ|גַּם {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= תנין|}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} חָלְצוּ שַׁד, הֵינִיקוּ גּוּרֵיהֶן בַּת עַמִּי '''לְאַכְזָר''' {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= כי|}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= {{קטן|קטן= ענים|}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} |}} בַּמִּדְבָּר}} "
::# {{צמ|גם תנין חלצו שד, היניקו גוריהן בת עמי '''לאכזר''' כי ענים במדבר|איכה ד ג}}
 
</div>
'''
 
{{מקורות|מקורות=
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/akzr.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2007-03-25.
}}
<noinclude>
 
<noinclude>
{{קטן|הקטגוריות נמצאות ב: {{עריכה|ביאור:אכזר %3D זר לגמרי|ביאור:אכזר - זר לגמרי}}}}
 
[[קטגוריה:הגדרות מושגים|אכזר]]
{{מידה רעה|מידת האכזריות|בלי קטגוריה}}
</noinclude>
{{מקורות|מקורות=
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/akzr.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2007-03-25.
}}
 
<noinclude>
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/akzr.html}}
 
132,354

עריכות