רמב"ם הלכות תמורה: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה בדוקה]
(דף חדש: {{רמב"ם הלכות|ספר קרבנות|הלכות תמורה|יש בכללן שלש מצות אחת מצות עשה ושתים מצות לא תעשה <BR>וזה הוא פרטן:<BR>…)
 
אין תקציר עריכה
{{רמב"ם הלכות|ספר קרבנותהקרבנות|הלכות תמורה|יש בכללן שלששלוש מצותמצוות: אחת מצותמצוַת עשה, ושתים מצותמצוות לא תעשה .<BR>וזה הוא פרטן:<BR> (א) שלא ימיר בהמה בבהמה. (ב) שתהיה התמורה קודש אם המיר. (ג) שלא ישנה הקדשים מקדושה לקדושה .|וביאור מצותמצוות אלו בפרקים אלו: |[[רמב"ם הלכות תמורה א|פרק אראשון]] · [[רמב"ם הלכות תמורה ב|פרק בשני]] · [[רמב"ם הלכות תמורה ג|פרק גשלישי]] · [[רמב"ם הלכות תמורה ד|פרק דרביעי]]|רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה|רמב"ם הלכות טומאת מת}}