פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 863 בתים ,  לפני 11 שנים
בוט טוען עדכון
 
= תבונה = הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות =
 
{{מאמר הגדרה}}
''' תבונה''' או ''' בינה''' היא הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות. '''
 
''' תבונה''' או ''' בינה''' היא הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות. '''
כך פירשו כבר חז"ל על הפסוק {{צמ|תוכן=ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה '''ובתבונה''' ובדעת ובכל מלאכה|מקור=שמות לא ג}}: {{צ|סוג=mfrj|תוכן=חכמה = מה שאדם שומע מאחרים ולמד; '''תבונה''' - '''מבין דבר מליבו''' מתוך דברים שלמד; דעת = רוח הקודש}} " {{קטן|(רש"י)|}} .
 
כך פירשו כבר חז"ל על הפסוק {{צמ|תוכן=ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה '''ובתבונה''' ובדעת ובכל מלאכה|מקור=שמות לא ג}}: {{צצפ|סוג=mfrj|תוכן=חכמה = מה שאדם שומע מאחרים ולמד; '''תבונה''' - '''מבין דבר מליבו''' מתוך דברים שלמד; דעת = רוח הקודש}} " {{קטן|(רש"י)|}} .
 
בספר משלי, ''' הנבונים''' משתמשים בעיקר ''' בלב''' ( [[ביאור:לב = מקום המחשבות|= מקום המחשבות]] ), בניגוד לחכמים - שמשתמשים בעיקר באיברי השמיעה והדיבור; ראו [[ביאור:חכמים, נבונים ואיברי גופם|חכמים, נבונים ואיברי גופם]] , [[ביאור:מים עמוקים בפה ובלב|שני פסוקים על מים עמוקים]] .
 
''' תבונה''' היא דבר שאדם ''' מפיק''' ומוציא מתוך ליבו (בניגוד לחכמה - שאותה הוא מוצא):
 
::* {{צמ|תוכן=אשרי אדם מצא חכמה, ואדם '''יפיק תבונה''' |מקור=משלי ג יג}}
 
כדי להסיק מסקנות נכונות ולא לטעות, דרושה דעת ה' - אהבת ה' - עשיית כל המעשים לשם ה' בלבד- ראו [[ביאור:חכמה, בינה, יראה ואהבה|חכמה, בינה, יראה, אהבה]] ; דרושים גם ימים ארוכים - ימים שמנצלים אותם היטב לפיתוח הכישרונות השכליים - ראו [[ביאור:אנשים שחיים הרבה שנים יכולים לזכות לחכמה, ואנשים שמנצלים היטב את ימיהם יכולים לזכות לתבונה|ואורך ימים תבונה]] .
 
מהשוואה בין פסוקי החכמה לבין פסוקי הבינה נראה, שהחכמה נחשבת לכישרון יסודי ומוקדם יותר - קודם צריך ללמוד ''' חכמה''' מאחרים, ורק אחר-כך להשתמש ''' בבינה''' כדי להסיק מסקנות חדשות; ראו [[ביאור:חכמה, בינה, דעת ויצירה|חכמה, בינה, דעת ויצירה]] , [[ביאור:שני שלבים בלימוד|שני שלבים בלימוד]] .
 
הבינה היא כישרון מתקדם יותר - [[ביאור:התבונה מכילה את החכמה|מי שהגיע לשלב הבינה, משיג גם את החכמה]] ; ראו גם [[ביאור:מותר להסתיר חוסר-ידע|מה מרוויחים משתיקה]] .
 
''' הבינה''' עוזרת לאדם להינצל מגברים רמאים (בעוד שאהבת ''' החכמה''' עוזרת לאדם להינצל מנשים מפתות); ראו [[ביאור:רעיו של הבן|רעיו של הבן]] . '''
 
<div class="advanced">
'''
 
המילה "מבין" חדרה גם לשפה האנגלית - ראו [http://en.wikipedia.org/wiki/Maven Maven]
 
</div>
 
::* [[ביאור:איש תבונה בספר משלי|איש תבונה]]
::*משלי א ב: " {{צ|תוכן=לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי '''בינה''' ... ישמע חכם ויוסף לקח '''ונבון''' תחבלות יקנה}} , {{צ|תוכן= '''להבין''' משל ומליצה דברי חכמים וחידתם}} " (ראו [[ביאור:למי מיועד ספר משלי?|למי מיועד ספר משלי]] )
::* {{צמ|תוכן=כי אם '''לבינה''' תקרא '''לתבונה''' תתן קולך|מקור=משלי ב ג}}
::* {{צמ|תוכן=כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת '''ותבונה''' |מקור=משלי ב ו}}
::* {{צמ|תוכן=מזמה תשמר עליך, '''תבונה''' תנצרכה|מקור=משלי ב יא}}
::* {{צמ|תוכן=שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת '''בינה''' |מקור=משלי ד א}}
::* {{צמ|תוכן=בני! לחכמתי הקשיבה, '''לתבונתי''' הט אזנך|מקור=משלי ה א}}
::* {{צמ|תוכן=אמר לחכמה אחתי את, ומדע '''לבינה''' תקרא|מקור=משלי ז ד}}
::* {{צמ|תוכן=וארא בפתאים '''אבינה''' בבנים נער חסר לב|מקור=משלי ז ז}}
::* {{צמ|תוכן=כלם נכחים '''למבין''' וישרים למצאי דעת|מקור=משלי ח ט}}
::* {{צמ|תוכן=לי עצה ותושיה, אני '''בינה''' לי גבורה|מקור=משלי ח יד}}
::* {{צמ|תוכן=עזבו פתאים וחיו, ואשרו בדרך '''בינה''' |מקור=משלי ט ו}}
::* {{צמ|תוכן=בקש לץ חכמה ואין, ודעת '''לנבון''' נקל|מקור=משלי יד ו}}
::* {{צמ|תוכן=חכמת ערום '''הבין''' דרכו, ואולת כסילים מרמה|מקור=משלי יד ח}}משלי יד15יד טו: {{צ|תוכן=פתי יאמין לכל דבר, וערום '''יבין''' לאשרו}}  (ראו [[ביאור:איך להצליח בחיים - דרכו של הערמומי לעומת החכם|מה מבין הערום]] ).
::* {{צמ|תוכן=ארך אפים רב '''תבונה,''' וקצר רוח מרים אולת|מקור=משלי יד כט}}
::* {{צמ|תוכן=קנה חכמה מה טוב מחרוץ, וקנות '''בינה''' נבחר מכסף|מקור=משלי טז טז}}(ראו [[ביאור:חכמה, בינה ומתכות יקרות|חכמה, בינה ומתכות יקרות]] ).
::* {{צמ|תוכן=לחכם לב יקרא '''נבון''' , ומתק שפתים יסיף לקח|מקור=משלי טז כא}}(ראו [[ביאור:קריאות ושמות בספר משלי|קריאות ושמות]] )
::* {{צמ|תוכן=תחת גערה '''במבין''' מהכות כסיל מאה|מקור=משלי יז י}}(כי המבין מסיק מסקנות מהגערה; [[ביאור:גערה עלולה לגרום נזק נפשי|פירוט]] ) '''
::
::* {{צמ|תוכן=את פני '''מבין''' חכמה, ועיני כסיל בקצה ארץ|מקור=משלי יז כד}}( [[ביאור:את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה ארץ|פירוט]] ) 
::* {{צמ|תוכן=לא יחפץ כסיל '''בתבונה''' כי אם בהתגלות לבו|מקור=משלי יח ב}}
::* {{צמ|תוכן=לץ תכה ופתי יערים, והוכח '''לנבון''' יבין דעת|מקור=משלי יט כה}}(ראו [[ביאור:ענישה עקיפה - לץ ופתי|לץ - פתי]] ).
::* {{צמ|תוכן=מה' מצעדי גבר ואדם מה '''יבין''' דרכו|מקור=משלי כ כד}}
::* {{צמ|תוכן=אין חכמה ואין '''תבונה''' ואין עצה לנגד ה'|מקור=משלי כא ל}}
::* {{צמ|תוכן=אל תיגע להעשיר, '''מבינתך''' חדל|מקור=משלי כג ד}}
::* {{צמ|תוכן=אמת קנה ואל תמכר, חכמה ומוסר '''ובינה''' |מקור=משלי כג כג}}
::* {{צמ|תוכן=כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא '''יבין''' ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו|מקור=משלי כד יב}}
::* {{צמ|תוכן=בפשע ארץ רבים שריה, ובאדם '''מבין''' ידע כן יאריך|מקור=משלי כח ב}}
::* {{צמ|תוכן=אנשי רע לא '''יבינו''' משפט ומבקשי ה' '''יבינו''' כל|מקור=משלי כח ה}}
::* {{צמ|תוכן=חכם בעיניו איש עשיר, ודל '''מבין''' יחקרנו|מקור=משלי כח יא}}
::* {{צמ|תוכן=נגיד חסר '''תבונות''' ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים|מקור=משלי כח טז}}
::* {{צמ|תוכן=ידע צדיק דין דלים רשע לא '''יבין''' דעת|מקור=משלי כט ז}}
::* {{צמ|תוכן=בדברים לא יוסר עבד כי '''יבין''' ואין מענה|מקור=משלי כט יט}}
::* {{צמ|תוכן=כי בער אנוכי מאיש, ולא '''בינת''' אדם לי. ולא למדתי חכמה, ודעת קדשים אדע|מקור=משלי ל ב}}
 
==פסוקים נוספים בספר ישעיהו==
 
ראו [[ביאור:חושים ומומים בספר ישעיהו|חושים ומומים בספר ישעיהו]]  
 
::* {{צמ|תוכן=ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה '''ובינה''' רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'|מקור=ישעיהו יא ב}}
::* {{צמ|תוכן=לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו '''ובינת''' נבניו תסתתר|מקור=ישעיהו כט יד}}
::* {{צמ|תוכן=וידעו תעי רוח '''בינה''' ורוגנים ילמדו לקח|מקור=ישעיהו כט כד}}
::* {{צמ|תוכן=את עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין '''בינה''' |מקור=ישעיהו לג יט}}
::* {{צמ|תוכן=את מי נועץ '''ויבינהו''' וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו|מקור=ישעיהו מ יד}}'''
::
 
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/bwn.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2005-07-31.
<noinclude>
==תגובות==
 
{{קטן|הקטגוריות נמצאות ב: [[{{עריכה|ביאור:תבונה =%3D הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות]]|ביאור:תבונה - הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות}}}}
 
[[קטגוריה:הגדרות מושגים|תבונה]]
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/bwn.html}}
 
132,354

עריכות