פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
שמונה מיני טרפות הן וסימניך ד"ן חנ"ק נפ"ש. דרוסה. נקובה. חסרה. נטולה. קרועה. נפולה. פסוקה. שבורה.
משתמש אלמוני