פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הסברים
אין קריאה בתורה או "מפטיר" מיוחדים, ורק ההפטרה מיוחדת. ברוב קהילות ישראל מפטירים '''וערבה''' בכל שבת שלפני פסח.
 
<small>יש הנוהגים להפטיר '''"וערבה'''" רק כשחל שבת הגדול ערב פסח, וכן מנהג חב"ד. ויש הנוהגים ע"פ הגר"א להיפך, להפטיר '''"וערבה'''" רק כשחל באמצע השבוע.</small>
 
===הפטרה===
'''וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים''' (מלאכי ג,ד-כד), וכופלים פסוק שלפני האחרון, כדי לסיים בדבר טוב.
 
{{קובץ טעמים2}}
{{קובץ טעמים|Shabbat_Hagadol-h_(Nevuchadnezzar).ogg|נבוכדנאצר|אשכנזית|אשכנזית|}}