מלבי"ם על שמואל א יד: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
הסרת תגי קטע ריקים
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (Cat-a-lot: הסרה מקטגוריה:דפי פרק במלבי"ם שימוש בCat-a-lot)
תגית: שחזור ידני
מ (הסרת תגי קטע ריקים)
 
 
{{צ|ויהי היום}}. ביום ההוא שיצא מצב פלשתים אל עבר מכמש מזה: {{צ|ויאמר}}
<קטע התחלה=/>כו' {{צ|לכה ונעברה}}. אז לא היה דעתו עדיין להלחם בם, רק לעבור אל העבר שנגד מצב פלשתים, כי
מכמש היה מצפון לגבע (כמו שיתבאר פ"ה), ושאול ויונתן עמדו בצד דרום של גבע, ורצה יונתן לעבור מדרומו של גבע אל צד צפונו ששם יעמד נגד מצב פלשתים, וז"ש {{צ|אל מצב}}
{{צ|פלשתים אשר מעבר הלז}}, ולכן {{צ|לאביו לא הגיד}}, כי לא היה דעתו עדיין אל הגבורה שהתעורר עליה אח"כ:<קטע סוף=/>
 
(ב)
<קטע התחלה=ב/>{{צ|ושאול יושב}}. בא לבאר מדוע הוצרך לעבור, כי {{צ|שאול יושב בקצה}} דרומי של גבע אל צד מגרון, לא אל צד מכמש, וזה מסבת מעוט {{צ|העם אשר עמו}}, שהיו גם עתה רק<קטע סוף=ב/>
{{צ|כשש מאות איש}}
כמו שהיה בבואו לגבע, והתירא מהתראות לפני מחנה פלשתים עם אנשיו המעטים:<קטע סוף=/>
 
(ג)
<קטע התחלה=ד/>{{צ|ובין}}. ספר כי בבואו אל צפונה של גבעה נגד מצב פלשתים שאז התנוסס בו רוח ה' לעבור וללחום בשם ה', וזה היה {{צ|בין המעברות, כי אז בקש יונתן לעבר אל מצב}}<קטע סוף=ד/>
{{צ|פלשתים}}
ולהכות בם, היו שם שיני סלעים גבוהים מפסיקים ביניהם, והיו גבוהים מאד עד שנקבו בשמות מיוחדים, וכן היה:<קטע סוף=/>
 
(ה)
{{צ|ויען}}
וכו' {{צ|ויעף העם}}. האיש הזה הוכיח לו שלא היה טעם הגזרה שלא יתאחרו בהכנת הסעודה, שלפ"ז לא גזר רק על אכילת לחם בקביעות, כי הלא בהפך עי"ז העם עיף מלרדוף
אחרי האויב, וטוב היה יותר שיאכלו ויחליפו כח לרדוף. ובודאי היתה כוונתו על העינוי והצום לשם ה' הנותן ליעף כח והמושיע, וא"כ גם הטעימה אסורה:<קטע סוף=/>
 
(כט)
191,919

עריכות