שולחן ערוך אבן העזר צה: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
: {{רמ"א|הגה: וכן עיקר, דהשבח כלו הוא של היתומים, ואינה גובה כתובה ולא מזונות מאותו שבח (במרדכי פרק מי שמת); ולכן אלמנה שישבה זמן ארוך בבית בעלה ונזונית מהם עד שבודאי כלה הקרן שהניח בעלה, אף על גב דיש כאן הרבה מן השבח ששבחה, אינה גובאת כתובתה משם (הטור ומהרי"ו סימן קע"ו). ויש חולקין, אלא כל מה שהוציאה מנכין מן השבח וגובאת כתובתה מן הקרן ולא מן השבח (מהרי"ל סימן מ"ו). ועין לקמן [[שולחן ערוך אבן העזר ק|רמ"א סימן ק']]}}:
<קטע סוף=ז/>
 
[[קטגוריה:שולחן ערוך אבן העזר/הכל]]