אבן עזרא על תהלים פג: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
הוספת תגי קטע
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (הוספת תגי קטע)
 
{{תוכן עניינים שטוח}}
===פסוק ב===
<קטע התחלה=ב/>
 
אלהים - כמו שופט.
דמי - שתיקה, מגזרת: וידום אהרן, אף על פי שהוא משרש אחר.
 
וטעם אל – שאתה תקיף שתוכל להושיע.<קטע סוף=ב/>
 
 
===פסוק ג===
<קטע התחלה=ג/>
 
כי יהמיון - מגזרת המון, כי ברובם הם הומים עלי.<קטע סוף=ג/>
 
 
===פסוק ד===
<קטע התחלה=ד/>
 
יערימו - ערמת סוד.
 
וטעם צפוניך – צפונים בסתרך, כנגד סוד.<קטע סוף=ד/>
 
 
===פסוק ה===
<קטע התחלה=ה/>
 
אמרו - אלה לאלה.
 
מגוי - מהיותם גוי.<קטע סוף=ה/>
 
 
===פסוק ו===
<קטע התחלה=ו/>
 
כי נועצו - עצת לב יחדיו.
 
וטעם עליך – כי שמך נקרא עליהם.<קטע סוף=ו/>
 
 
===פסוק ז===
<קטע התחלה=ז/>
 
אהלי - הטעם אדום - באהליהם או שכנו אהלי אדום שהתחברו אליהם והנה הם העיקר, וככה יושבי צור.
 
והגרים - הם ההגריאים שילדה הגר מבעל אחר, ובעבור שהיתה שפחת אברהם התייחסו הבנים אליה, כדרך בנות ברזילי הגלעדי.<קטע סוף=ז/>
 
 
===פסוק ח===
<קטע התחלה=ח/>
 
גבל - הם הגבלים.
 
וטעם זרוע – כי תמיד היו עוזרים אותו.<קטע סוף=ח/>
 
 
 
===פסוק י===
<קטע התחלה=י/>
 
עשה להם כמדין - כאשר עשית למדין במלחמות גדעון.
 
בנחל קישון - ששם מתו הנסים ממחנה סיסרא: נחל קישון גרפם.<קטע סוף=י/>
 
 
===פסוק יא===
<קטע התחלה=יא/>
 
נשמדו - שב אל מדין ושם המקום שנפלו שם: עין דאר, אולי נקרא כן בעבור שהיה גדעון משם.<קטע סוף=יא/>
 
 
===פסוק יב===
<קטע התחלה=יב/>
 
שיתמו - דרך צחות כמו: ותראהו את הילד.<קטע סוף=יב/>
 
 
===פסוק יג===
<קטע התחלה=יג/>
 
אשר, נאות - כמו נוות, כי אותיות אהו"י נראות ונעלמות מתחלפות.<קטע סוף=יג/>
 
 
===פסוק יד===
<קטע התחלה=יד/>
 
אלהי - בעבור שהזכיר אלהים בלא סימן המדבר, הזכיר אלהי שהוא סימן המדבר ליחדו, על כן אמר: אלהי.
 
שיתמו כגלגל - נוסף הגימ"ל כי הוא כאשר יבער הגלל וכגלגל לפני סופה, כי הוא מתגלגל.<קטע סוף=יד/>
 
 
===פסוק טו===
<קטע התחלה=טו/>
 
כאש - לפי דעתי: כי תבער פועל יוצא.
ואחרים אמרו: כי תבער היער ואיננו נכון.
 
ומלת תלהט – לעד.<קטע סוף=טו/>
 
 
===פסוק טז===
<קטע התחלה=טז/>
 
כן, בסערך - וסער מתחולל.
 
ובסופתך - רוח חזקה.<קטע סוף=טז/>
 
 
===פסוק יז===
<קטע התחלה=יז/>
 
מלא - בעבור שהתגברו לאמר: נרשה את נאות אלהים - הנה כנגד זה: קלון.<קטע סוף=יז/>
 
 
 
===פסוק יט===
<קטע התחלה=יט/>
 
וידעו - יש אומר כי יחסר וי"ו מן שמך.
והנכון בעיני: שיחסר שי"ן שהוא תחת אשר, וכן הוא: וידעו כי אתה שמך ה' לבדך.
וככה: אל תרבו שתדברו גבוהה ונדעה שנרדפה ועליון לנגד קלון.<קטע סוף=יט/>
 
[[קטגוריה:אבן עזרא על תהלים]]
196,230

עריכות