פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 2,875 בתים ,  לפני 11 שנים
בוט טוען עדכון
 
= תבונה = הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות =
{{מאמר הגדרה}}
''' תבונה''' או ''' בינה''' היא הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות. '''
 
כך פירשו כבר חז"ל על הפסוק ( [[ביאור:שמות לא ג]] {{צ|תוכן=): " ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה <span style="text-decoration:underline">ובתבונה</span> ובדעת ובכל מלאכה}} ): {{צ|תוכן=ואמלא אתו רוח אלהים <span style="text-decoration:underline">בחכמה</span> ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה}}: {{צ|סוג=mfrj|תוכן=חכמה = מה שאדם שומע מאחרים ולמד; <span style="text-decoration:underline">תבונה</span> - <span style="text-decoration:underline">מבין דבר מליבו</span> מתוך דברים שלמד; דעת = רוח הקודש}} {{קטן|(רש"י)|}} .
תגובה ל: [[Tnk1/ljon/jorj/byn1|בינ א]] שנכתבה ב13:40:25  29.07.2005
בספר משלי, ''' הנבונים''' משתמשים בעיקר ''' בלב''' ( [[ביאור:לב = מקום המחשבות|= מקום המחשבות]] ), בניגוד לחכמים - שמשתמשים בעיקר באיברי השמיעה והדיבור; ראו [[ביאור:חכמים, נבונים ואיברי גופם|חכמים, נבונים ואיברי גופם]] , [[ביאור:מים עמוקים בפה ובלב|שני פסוקים על מים עמוקים]] .
 
''' תבונה''' היא דבר שאדם ''' מפיק''' ומוציא מתוך ליבו (בניגוד לחכמה - שאותה הוא מוצא):
בלשון המקרא יש מילים רבות שמתארות כישרונות אינטלקטואליים שונים. אחת ממילים אלה היא {{צ|תוכן=בינה}} .
::* {{צמ|תוכן=אשרי אדם מצא חכמה, ואדם '''יפיק תבונה''' |מקור=משלי ג יג}}
 
כדי להסיק מסקנות נכונות ולא לטעות, דרושה דעת ה' - אהבת ה' - עשיית כל המעשים לשם ה' בלבד- ראו [[ביאור:חכמה, בינה, יראה ואהבה|חכמה, בינה, יראה, אהבה]] ; דרושים גם ימים ארוכים - ימים שמנצלים אותם היטב לפיתוח הכישרונות השכליים - ראו [[ביאור:אנשים שחיים הרבה שנים יכולים לזכות לחכמה, ואנשים שמנצלים היטב את ימיהם יכולים לזכות לתבונה|ואורך ימים תבונה]] .
לדעתי, המשמעות הייחודית של ה"בינה" היא - הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות.
מהשוואה בין פסוקי החכמה לבין פסוקי הבינה נראה, שהחכמה נחשבת לכישרון יסודי ומוקדם יותר - קודם צריך ללמוד ''' חכמה''' מאחרים, ורק אחר-כך להשתמש ''' בבינה''' כדי להסיק מסקנות חדשות; ראו [[ביאור:חכמה, בינה, דעת ויצירה|חכמה, בינה, דעת ויצירה]] , [[ביאור:שני שלבים בלימוד|שני שלבים בלימוד]] .
 
הבינה היא כישרון מתקדם יותר - [[ביאור:התבונה מכילה את החכמה|מי שהגיע לשלב הבינה, משיג גם את החכמה]] ; ראו גם [[ביאור:מותר להסתיר חוסר-ידע|מה מרוויחים משתיקה]] .
פירוש זה מתאים לדברי רש"י על הפסוק ( [[ביאור:שמות לא ג]] {{צ|תוכן=): " ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה <span style="text-decoration:underline">ובתבונה</span> ובדעת ובכל מלאכה}} ): {{צ|תוכן=ואמלא אתו רוח אלהים <span style="text-decoration:underline">בחכמה</span> ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה}}: {{צ|סוג=mfrj|תוכן=חכמה = מה שאדם שומע מאחרים ולמד; <span style="text-decoration:underline">תבונה</span> - <span style="text-decoration:underline">מבין דבר מליבו</span> מתוך דברים שלמד; דעת = רוח הקודש}}.
''' הבינה''' עוזרת לאדם להינצל מגברים רמאים (בעוד שאהבת ''' החכמה''' עוזרת לאדם להינצל מנשים מפתות); ראו [[ביאור:רעיו של הבן|רעיו של הבן]] . '''
 
ראו גם: [[ביאור:איש תבונה בספר משלי|איש תבונה]] '''
בספר משלי, {{צ|תוכן=הנבונים}} משתמשים בעיקר [[ביאור:לב = מקום המחשבות|''בלב''= מקום המחשבות]] (בניגוד לחכמים - שמשתמשים בעיקר באיברי השמיעה והדיבור); ע"ע [[ביאור:חכמים, נבונים ואיברי גופם|חכמים, נבונים ואיברי גופם]] , [[ביאור:מים עמוקים בפה ובלב|שני פסוקים על מים עמוקים]] .
 
{{צ|תוכן=תבונה}} היא דבר שאדם מפיק ומוציא מתוך ליבו (בניגוד לחכמה - שאותה הוא מוצא):
 
::* [[ביאור:ג יג]] : {{צ|תוכן=אשרי אדם מצא חכמה, ואדם <span style="text-decoration:underline">יפיק תבונה</span> }}
 
כדי להסיק מסקנות נכונות ולא לטעות, דרושה דעת ה' - אהבת ה' - עשיית כל המעשים לשם ה' בלבד- ע"ע [[ביאור:חכמה, בינה, יראה ואהבה|חכמה, בינה, יראה, אהבה]] ; ודרושים גם ימים ארוכים - ימים שמנצלים אותם היטב לפיתוח הכישרונות השכליים - ע"ע [[ביאור:אנשים שחיים הרבה שנים יכולים לזכות לחכמה, ואנשים שמנצלים היטב את ימיהם יכולים לזכות לתבונה|ואורך ימים תבונה]] .
 
מהשוואה בין פסוקי החכמה לבין פסוקי הבינה נראה, שהחכמה נחשבת לכישרון יסודי ומוקדם יותר - קודם צריך ללמוד {{צ|תוכן=חכמה}} מאחרים, ורק אחר-כך להשתמש {{צ|תוכן=בבינה}} כדי להסיק מסקנות חדשות; ע"ע [[ביאור:חכמה, בינה, דעת ויצירה|חכמה, בינה, דעת ויצירה]] , [[ביאור:שני שלבים בלימוד|שני שלבים בלימוד]] .
 
הבינה היא כישרון מתקדם יותר - [[ביאור:התבונה מכילה את החכמה|מי שהגיע לשלב הבינה, משיג גם את החכמה]] ; ע' גם [[ביאור:מותר להסתיר חוסר-ידע|מה מרוויחים משתיקה]] .
 
{{צ|תוכן=הבינה}} עוזרת לאדם להינצל מגברים רמאים (בעוד שאהבת {{צ|תוכן=החכמה}} עוזרת לאדם להינצל מנשים מפתות); ע"ע [[ביאור:רעיו של הבן|רעיו של הבן]] .
 
==ביטויים נוספים==
 
::*
:: [[ביאור:איש תבונה בספר משלי|''איש תבונה'']]
::
 
'''
 
<div class="future">
 
==פסוקים נוספים בספר משלי==
::*משלי א2-6: " {{צ|תוכן=לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי <span style="text-decoration:underline">בינה</span> ... ישמע חכם ויוסף לקח <span style="text-decoration:underline">ונבון</span> תחבלות יקנה}} , {{צ|תוכן=להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם}} " (ראו [[ביאור:למי מיועד ספר משלי?|למי מיועד ספר משלי]] )
 
::* {{צמ|תוכן=כי אם '''לבינה''' תקרא '''לתבונה''' תתן קולך|מקור=משלי ב ג}}
::*
::* {{צמ|תוכן=כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת '''ותבונה''' |מקור=משלי ב ו}}
::משלי א2-6: " {{צ|תוכן=לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי <span style="text-decoration:underline">בינה</span> ... ישמע חכם ויוסף לקח <span style="text-decoration:underline">ונבון</span> תחבלות יקנה}} , {{צ|תוכן=להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם}} " (ע"ע [[ביאור:למי מיועד ספר משלי?|למי מיועד ספר משלי]] )
::* {{צמ|תוכן=מזמה תשמר עליך, '''תבונה''' תנצרכה|מקור=משלי ב יא}}
::
::* {{צמ|תוכן=שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת '''בינה''' |מקור=משלי ד א}}
::*
::* {{צמ|תוכן=כיבני! אםלחכמתי <spanהקשיבה, style="text-decoration:underline">לבינה</span> תקרא <span style="text-decoration:underline">לתבונה</span>'''לתבונתי''' תתןהט קולךאזנך|מקור=משלי בה גא}}
::* {{צמ|תוכן=אמר לחכמה אחתי את, ומדע '''לבינה''' תקרא|מקור=משלי ז ד}}
::
::* {{צמ|תוכן=וארא בפתאים '''אבינה''' בבנים נער חסר לב|מקור=משלי ז ז}}
::*
::* {{צמ|תוכן=כיכלם הנכחים '''למבין''' יתןוישרים חכמה, מפיולמצאי דעת <span style="text-decoration:underline">ותבונה</span> |מקור=משלי בח וט}}
::* {{צמ|תוכן=לי עצה ותושיה, אני '''בינה''' לי גבורה|מקור=משלי ח יד}}
::
::* {{צמ|תוכן=עזבו פתאים וחיו, ואשרו בדרך '''בינה''' |מקור=משלי ט ו}}
::*
::* {{צמ|תוכן=מזמהבקש תשמרלץ עליךחכמה ואין, <spanודעת style="text-decoration:underline">תבונה</span>'''לנבון''' תנצרכהנקל|מקור=משלי ביד יאו}}
::*משלי יד8: {{צ|תוכן=חכמת ערום <span style="text-decoration:underline">הבין</span> דרכו, ואולת כסילים מרמה}} יד15: {{צ|תוכן=פתי יאמין לכל דבר, וערום <span style="text-decoration:underline">יבין</span> לאשרו}}   (ראו [[ביאור:איך להצליח בחיים - דרכו של הערמומי לעומת החכם|מה מבין הערום]] )
::
::* {{צמ|תוכן=ארך אפים רב '''תבונה,''' וקצר רוח מרים אולת|מקור=משלי יד כט}}
::*
::*משלי טז16: {{צמצ|תוכן=שמעוקנה בניםחכמה מוסרמה אבטוב מחרוץ, והקשיבו לדעתוקנות <span style="text-decoration:underline">בינה</span> |מקור=משלינבחר ד אמכסף}} (ראו [[ביאור:חכמה, בינה ומתכות יקרות|חכמה, בינה ומתכות יקרות]] ).
::*משלי טז21: {{צ|תוכן=לחכם לב יקרא <span style="text-decoration:underline">נבון</span> , ומתק שפתים יסיף לקח}} (ראו [[ביאור:קריאות ושמות בספר משלי|קריאות ושמות]] )
::
::*משלי יז10 : {{צ|תוכן=תחת גערה <span style="text-decoration:underline">במבין</span> מהכות כסיל מאה}} (כי המבין מסיק מסקנות מהגערה; [[ביאור:גערה עלולה לגרום נזק נפשי|לפירוט ע' כאן]] )
::*
::*משלי יז24 : {{צמצ|תוכן=בני!את לחכמתי הקשיבה,פני <span style="text-decoration:underline">לתבונתימבין</span> הטחכמה, אזנך|מקור=משליועיני הכסיל אבקצה ארץ}} ( [[ביאור:את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה ארץ|פירוט]] )
::* {{צמ|תוכן=לא יחפץ כסיל '''בתבונה''' כי אם בהתגלות לבו|מקור=משלי יח ב}}
::
::*משלי יט25: {{צ|תוכן=לץ תכה ופתי יערים, והוכח <span style="text-decoration:underline">לנבון</span> יבין דעת}} (ראו [[ביאור:ענישה עקיפה - לץ ופתי|לץ - פתי]] ).
::*
::* {{צמ|תוכן=אמרמה' לחכמהמצעדי אחתיגבר את,ואדם ומדעמה <span'''יבין''' style="text-decoration:underline">לבינה</span> תקראדרכו|מקור=משלי זכ דכד}}
::* {{צמ|תוכן=אין חכמה ואין '''תבונה''' ואין עצה לנגד ה'|מקור=משלי כא ל}}
::
::* {{צמ|תוכן=אל תיגע להעשיר, '''מבינתך''' חדל|מקור=משלי כג ד}}
::*
::* {{צמ|תוכן=ואראאמת בפתאיםקנה <spanואל style="text-decoration:underline">אבינה</span>תמכר, בבניםחכמה נערומוסר חסר'''ובינה''' לב|מקור=משלי זכג זכג}}
::* {{צמ|תוכן=כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא '''יבין''' ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו|מקור=משלי כד יב}}
::
::* {{צמ|תוכן=בפשע ארץ רבים שריה, ובאדם '''מבין''' ידע כן יאריך|מקור=משלי כח ב}}
::*
::* {{צמ|תוכן=כלםאנשי נכחיםרע <spanלא style="text-decoration:underline">למבין</span>'''יבינו''' משפט ומבקשי וישריםה' למצאי'''יבינו''' דעתכל|מקור=משלי חכח טה}}
::* {{צמ|תוכן=חכם בעיניו איש עשיר, ודל '''מבין''' יחקרנו|מקור=משלי כח יא}}
::
::* {{צמ|תוכן=נגיד חסר '''תבונות''' ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים|מקור=משלי כח טז}}
::*
::* {{צמ|תוכן=ליידע עצהצדיק ותושיה,דין אנידלים <spanרשע style="text-decoration:underline">בינה</span>לא לי'''יבין''' גבורהדעת|מקור=משלי חכט ידז}}
::* {{צמ|תוכן=בדברים לא יוסר עבד כי '''יבין''' ואין מענה|מקור=משלי כט יט}}
::
::* {{צמ|תוכן=כי בער אנוכי מאיש, ולא '''בינת''' אדם לי. ולא למדתי חכמה, ודעת קדשים אדע|מקור=משלי ל ב}}
::*
:: {{צמ|תוכן=עזבו פתאים וחיו, ואשרו בדרך <span style="text-decoration:underline">בינה</span> |מקור=משלי ט ו}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=בקש לץ חכמה ואין, ודעת <span style="text-decoration:underline">לנבון</span> נקל|מקור=משלי יד ו}}
::
::*
::משלי יד8: {{צ|תוכן=חכמת ערום <span style="text-decoration:underline">הבין</span> דרכו, ואולת כסילים מרמה}} יד15: {{צ|תוכן=פתי יאמין לכל דבר, וערום <span style="text-decoration:underline">יבין</span> לאשרו}}   (ע"ע [[ביאור:איך להצליח בחיים - דרכו של הערמומי לעומת החכם|מה מבין הערום]] )
::
::*
:: {{צמ|תוכן=ארך אפים רב <span style="text-decoration:underline">תבונה,</span> וקצר רוח מרים אולת|מקור=משלי יד כט}}
::
::*
::משלי טז16: {{צ|תוכן=קנה חכמה מה טוב מחרוץ, וקנות <span style="text-decoration:underline">בינה</span> נבחר מכסף}} (ע"ע [[ביאור:חכמה, בינה ומתכות יקרות|חכמה, בינה ומתכות יקרות]] ).
::
::*
::משלי טז21: {{צ|תוכן=לחכם לב יקרא <span style="text-decoration:underline">נבון</span> , ומתק שפתים יסיף לקח}} (ע"ע [[ביאור:קריאות ושמות בספר משלי|קריאות ושמות]] )
::
::*
::משלי יז10 : {{צ|תוכן=תחת גערה <span style="text-decoration:underline">במבין</span> מהכות כסיל מאה}} (כי המבין מסיק מסקנות מהגערה; [[ביאור:גערה עלולה לגרום נזק נפשי|לפירוט ע' כאן]] )
::
::*
::משלי יז24 : {{צ|תוכן=את פני <span style="text-decoration:underline">מבין</span> חכמה, ועיני כסיל בקצה ארץ}} ( [[ביאור:את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה ארץ|פירוט]] )
::
::*
:: {{צמ|תוכן=לא יחפץ כסיל <span style="text-decoration:underline">בתבונה</span> כי אם בהתגלות לבו|מקור=משלי יח ב}}
::
::*
::משלי יט25: {{צ|תוכן=לץ תכה ופתי יערים, והוכח <span style="text-decoration:underline">לנבון</span> יבין דעת}} (ע"ע [[ביאור:ענישה עקיפה - לץ ופתי|לץ - פתי]] ).
::
::*
:: {{צמ|תוכן=מה' מצעדי גבר ואדם מה <span style="text-decoration:underline">יבין</span> דרכו|מקור=משלי כ כד}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=אין חכמה ואין <span style="text-decoration:underline">תבונה</span> ואין עצה לנגד ה'|מקור=משלי כא ל}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=אל תיגע להעשיר, <span style="text-decoration:underline">מבינתך</span> חדל|מקור=משלי כג ד}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=אמת קנה ואל תמכר, חכמה ומוסר <span style="text-decoration:underline">ובינה</span> |מקור=משלי כג כג}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא <span style="text-decoration:underline">יבין</span> ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו|מקור=משלי כד יב}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=בפשע ארץ רבים שריה, ובאדם <span style="text-decoration:underline">מבין</span> ידע כן יאריך|מקור=משלי כח ב}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=אנשי רע לא <span style="text-decoration:underline">יבינו</span> משפט ומבקשי ה' <span style="text-decoration:underline">יבינו</span> כל|מקור=משלי כח ה}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=חכם בעיניו איש עשיר, ודל <span style="text-decoration:underline">מבין</span> יחקרנו|מקור=משלי כח יא}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=נגיד חסר <span style="text-decoration:underline">תבונות</span> ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים|מקור=משלי כח טז}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=ידע צדיק דין דלים רשע לא <span style="text-decoration:underline">יבין</span> דעת|מקור=משלי כט ז}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=בדברים לא יוסר עבד כי <span style="text-decoration:underline">יבין</span> ואין מענה|מקור=משלי כט יט}}
::
::*
:: {{צמ|תוכן=כי בער אנוכי מאיש, ולא <span style="text-decoration:underline">בינת</span> אדם לי. ולא למדתי חכמה, ודעת קדשים אדע|מקור=משלי ל ב-3}}
::
 
==פסוקים נוספים בספר ישעיהו==
ראו [[ביאור:חושים ומומים בספר ישעיהו|חושים ומומים בספר ישעיהו]]
 
::* {{צמ|תוכן=ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה '''ובינה''' רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'|מקור=ישעיהו יא ב}}
ע"ע [[ביאור:חושים ומומים בספר ישעיהו|חושים ומומים בספר ישעיהו]]
::* {{צמ|תוכן=לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו '''ובינת''' נבניו תסתתר|מקור=ישעיהו כט יד}}
 
::* {{צמ|תוכן=וידעו תעי רוח '''בינה''' ורוגנים ילמדו לקח|מקור=ישעיהו כט כד}}
::o<span style="font-family: 'times new roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
::</span>* {{צמ|תוכן=ונחהאת עליועם רוחנועז ה'לא רוחתראה חכמהעם <spanעמקי style="text-decoration:underline">ובינה</span>שפה רוחמשמוע עצהנלעג וגבורהלשון רוחאין דעת ויראת ה'''בינה''' |מקור=ישעיהו יאלג ביט}}
::* {{צמ|תוכן=את מי נועץ '''ויבינהו''' וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו|מקור=ישעיהו מ יד}}'''
::
::o<span style="font-family: 'times new roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
::</span> {{צמ|תוכן=לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו <span style="text-decoration:underline">ובינת</span> נבניו תסתתר|מקור=ישעיהו כט יד}}
::
::o<span style="font-family: 'times new roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
::</span> {{צמ|תוכן=וידעו תעי רוח <span style="text-decoration:underline">בינה</span> ורוגנים ילמדו לקח|מקור=ישעיהו כט כד}}
::
::o<span style="font-family: 'times new roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
::</span> {{צמ|תוכן=את עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין <span style="text-decoration:underline">בינה</span> |מקור=ישעיהו לג יט}}
::
::o<span style="font-family: 'times new roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">
::</span> {{צמ|תוכן=את מי נועץ <span style="text-decoration:underline">ויבינהו</span> וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו|מקור=ישעיהו מ יד}}
::
 
</div>
 
::
::
::
::
 
==מקורות==
על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב [http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/bwn.html אתר הניווט בתנך] בתאריך 2005-07-31 10:02:05.
<noinclude>
==תגובות==
הקטגוריות נמצאות ב: [[ביאור:תבונה = הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות]]
 
[[קטגוריה:הגדרות מושגים|תבונה]]
[[קטגוריה:טיפוסים ותכונות במשלי|תבונה]]
{{הוסב מאתר הניווט בתנך|http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/bwn.html}}
{{קיצור דרך|tnk1/kma/qjrim1/bwn}}
132,354

עריכות