השגות הראב"ד על הרי"ף/ברכות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
*יש להשלים דפים אלו ולשלבםשולבו בדפי הפרק, ולאחר מכן (באמצעות תגי קטע) בדפי הרי"ף, כפיויש שהתחלנולהמשיך לעשותאת בתרשילוב הראב"יד בדפי הפרק שלו. השגות הראב"ד כבר קיימים בדפי הרי"ף למסכת ברכות על סדר דפוס וילנא עד סוף פרק ג'.
 
[[/פרק א/]] - [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/א א|א ע"א]], [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/א ב|א ע"ב]], [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/ב א|ב ע"א]]