השגות הראב"ד על הרי"ף/ברכות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
*יש להשלים דפים אלו ולשלבם, מיותריםבאמצעות תגי קטע, כפי שהתחלנו לעשות בתר"י. השגות הראב"ד כבר שולבוקיימים בדפי הרי"ף למסכת ברכות על סדר דפוס וילנא עד סוף פרק ג'.
 
[[/פרק א/]] - [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/א א|א ע"א]], [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/א ב|א ע"ב]], [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/ב א|ב ע"א]]
 
[[/פרק ד/]]
פרק ט - [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/מד א|מד ע"א]]
 
[[/פרק ט/]] - [[השגות הראב"ד על רי"ף/ברכות/מד א|מד ע"א]]
 
--------------------