באר היטב על רש"י שמות יח: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-[[קטע: +[[)
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
מ (←‏שמות יח|א}}: הפרדה בין דבקים)
מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-[[קטע: +[[))
 
'''ושבע שמות היה לו רעואל יתר כו'''' - דק"ל אל יתר חותנו ליטול רשות שנשבע לו כדכתיב ויואל משה לשבת את האיש וזה ברעואל כתיב דלרעואל נשבע על כן פירש ז' שמות כו':
 
'''יתרו שבע שמות נקראו לו''' - וא"ת אמאי לא קחשיב רֵכָב שאף כן נקרא כדכתיב מבני רכב חותן משה, כבר תירץ ה[[קטע:חזקוני על שמות יח א|חזקוני]] דלא קחשיב כאן אלא אותם שנכתבו בתורה אבל אותם דדברי קבלה לא קחשיב עכ"ל.{{ש}}
וא"ת שבפרשת בהעלותך כתב שני שמות היה לו וכתב הרא"ם דכאן פירש כדעת המכילתא ושם כדעת ספרי כי כן דרכו בכמה מקומות. וי"מ כי ב' שמות מובהקים היה לו והשאר לא היו מובהקים רק התורה קראו בשבע שמות אבל בני אדם קראו בב' שמות.{{ש}}
עוד נראה לומר ששם לא חשיב אלא שני שמות שהיו לו בשביל התורה חובב שחבב התורה יתרו שיתר פרשה אחת בתורה. ואע"ג דהתם כתיב יתרו ע"ש שיתר פרשה אחת בתורה וכאן קראו יתר ע"ש שייתר פרשה אחת, בלא זה ג"כ צריך תירוץ אשר על כן יראה דהעיקר הוא דהתם הוא דעת המכילתא {{קטן|[נדצ"ל '''הספרי''']}} והוא סובר יתרו ויתר אחד הוא:
193,975

עריכות